Meranie odberu elektrickej inštalácie počas 7 dní

Meranie výkonového odberu bodu elektrickej inštalácie, obsahujúce prepravu technika na meranie a ukončenie merania, zapoožičanie meracieho prístroja na 7 dní a zapracovanie nameraných údajov do protokolu z merania. Predmetom nie je analýza údajov a návrh riešenia.

Nie je na sklade

Katalógové číslo: PTS007a Kategória: , Výrobca:

Popis

Množstvo objektov sa pripravuje na budovanie fotovoltických zdrojov energie, prípadne na zvýšenie dostupnosti napájania v objekte, aby pri výpadku elektrickej siete bola zabezpečená kontinuita napájania pomocou generátorov, záložných zdrojov, akumulátorých batérií.

Pre určenie výkonu zdrojov energie je v mnohých prípadoch potrebné zistiť, aká je spotreba objektu pre navrhnutie kapacity batérie, prípadne určenie výkonu zdroja napájania. Úroveň spotreby objektu sa v priebehu dňa mení, vo firmách môže byť spotreba vysoká v pracovných dňoch a hodinách, v domácnosti môže byť spotreba vyššia mimo pracovných hodín a cez víkend. Ak potrebujete navrhnúť batérie, alebo zdroj, potrebujete poznať energetickú náročnosť objektu a zmerať jeho elektrickú spotrebu počas pracovný dní a aj víkendov. Potrebujete zmerať príkon. Dlhodobo sa venujeme dodávaniu kvalitného napájania elektrickou energiou pre spotrebiče, v minulosti sme hľadali zdroje porúch v elektrických rozvodoch. Aby sme vedeli zákazníkom v takýchto prípadoch pomôcť, zadovážili sme si analyzátory siete, vďaka ktorým vieme nájsť v elektrickej sieti zdroj príčiny nesprávnej činnosti zariadení, ak ich nesprávna funkcionalita spočíva v skreslení napájania, prípadne v rušení, spôsobených inými spotrebičmi zapojenými do blízkej elektrickej inštalácie. Prednedávnom sme zakúpili prístroj na meranie výkonu, ktorý je v porovnaní s analyzátorom siete jednoduchší, no vie merať spotrebu, príkony v čase a za jeho pomoci sme zrealizovali množstvo meraní, ktoré pomohli dimenzovať výkon záložných zdrojov, generátorov a teda potreby výkonnosti batérií.

Cieľ merania

Určenie spotreby objektu ako v ustálených, tak i v prechodných podmienkach. Prechodné javy majú vplyv na stanovenie výkonu zdroja napájania. Priemerná spotreba má vplyv na dimenzovanie typu a kapacity batérií, ktoré potrebujete.

Protokol z merania

Nasledne po zmeraní a vyhodnotení výsledkov v protokole môžete pristúpiť k návrhu zdroja a úložíska energie napájacieho systému.