• Verzia
  • Stiahnuť 104
  • Veľkosť súboru 442.55 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 11. decembra 2022
  • Posledná aktualizácia 21. júna 2023

V dokumente sme rozpísali servisné programy, ktoré vieme z našej ponuky služieb ponúknuť. Zabezpečujú servis zdrojov neprerušovaného napájania a zrýchlenú intervenciu. Dodávame nasledovné programy (servisné zmluvy:

  • Servisný program „Plus“ -
  • Servisný program „Prime“
  • Servisný program „Ultra“

Ročný servisný program „Plus“ zabezpečuje podporu a rýchlu odozvu. Balíkom ponúkame základné riešenie servisného krytia v prevádzkach, v ktorých je ochrana napájania zdrojmi UPS alebo EZA potrebná pre udržanie funkčnosti menej prioritných aplikácií. Krátkodobá strata kvality napájania týchto aplikácií má prevažne minimálny vplyv na splnenie strategických aktivít prevádzkovateľa. Program „Plus“ pozostáva zo služieb, ktoré umožňujú Vašim technickým pracovníkom v súčinnosti s našimi servisnými technikmi stabilizovať alebo vypnúť systém. Do doby príchodu servisného technika môžete naďalej plniť svoje úlohy pri malom riziku možnosti straty napájania kritických aplikácií.

Ročný servisný program „Prime“ prináša v porovnaní s programom „Plus“ komfortnejší programom balíka služieb. Program je kompromisom medzi základným a najkomfortnejším balíkom pre spoločnosti, v ktorých je ochrana napájania zdrojmi UPS alebo EZA kritická a tam, kde prevádzkovateľ vyžaduje veľmi vysokú úroveň spoľahlivosti.

Ročný servisný program „Ultra“ je najobsiahlejším programom z balíka služieb. Tento program považujeme za ideálne riešenie pre spoločnosti, v ktorých je ochrana napájania zdrojmi UPS alebo EZA kritická a kde používateľ vyžaduje veľmi vysokú úroveň spoľahlivosti. Služby v programe „Ultra“ pokrývajú všetky činnosti potrebné na udržanie čo najspoľahlivejšieho napájania Vašich kritických aplikácií. Prekročenie rozpočtu za údržbu a opravy zariadenia nebude Vašou nočnou morou. Všetky náklady spojené s údržbou a opravami zohľadňujeme v cene programu. Poruchy, preventívne prehliadky, výmeny prvkov s obmedzenou životnosťou zaťažia váš rozpočet len do miery určenej pri zakúpení programu „Ultra".

Prostredníctvom servisných programov vieme predlžovať záručné doby na dodané zariadenia, prípadne vymeniť zariadenie po ukončení jeho životnosti.

Viac informácií poskytneme telefonicky, prípadne emailom. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.


Stiahnuť