🏠 Domov » Podpora » Využitie záložných zdrojov UPS

Využitie záložných zdrojov UPS

Pri úplnom výpadku, kolísaní napätia, prepätí, alebo pri poklese napätia v rozvodnej sieti, vaše technológie ochráni záložný zdroj.

Záložný zdroj UPS (Uninterruptible Power Supply) – zdroj neprerušovaného napájania je elektronické zariadenie, ktorého funkciou je krátkodobá dodávka elektrickej energie pri vypadku siete pre zariadenia, u ktorých nemôže dôjsť k prerušeniu ich prevádzky. Záložný zdroj chráni pripojené spotrebiče aj počas bežnej prevádzky zo siete tým, že dvojkonverzný zdroj napätie siete usmerní a potom striedačom vyrobí  nové čisté napätie bez porúch a chýb nachádzajúcich sa v elektrickej instalácii pred UPS. Neprerušovaná dodávka energie chráni citlivé zariadenia pred poškodením a údaje pred zničením, či stratou.

Pri výpadku elektrickej energie, UPS dodáva zariadeniam elektrinu prostredníctvom úložiska energie, ktorým môžu byť batérie/akumulátory, super kondenzátory, zotrvačníky. Pri ich použití dochádza k premene uchovanej energie cez striedač, ktorý jednosmerný prúd premení na striedavý prúd.

Doba zalohovania záložného zdroja

Čas zaistenia dodávky energie z úložiska energie sa pohybuje v rozsahu niekoľkých jednotiek sekúnd, čo postačuje na preklenutie času, kým sa spustí náhradný zdroj energie, až desiatok minút na ukončenie výrobného cyklu prípadne shutdown serverov, alebo do návratu napájania elektrickou sieťou, keďže štatistická doba porúch elektrickej siete je 6 minút.

Situácie, pri ktorých je vhodné využívať zdroj neprerušovaného napájania

  • pre dodávku energie pri úplnom výpadku siete,
  • na zabezpečenie kvality energie pri kolísaní napätia v sieti,
  • pri rázovom impulze alebo pri poklese napätia v rozvodnej sieti,
  • na zamedzenie šírenia iných porúch elektrickej siete smerom k napájaným záťažiam UPS,
  • ďalšie poruchy elektrickej siete.

Širokospektrálne využitie UPS

UPS sa využívajú pri počítačových systémoch na bezpečné ukončenie činnosti a na predchádzanie poškodenia údajov. Vo väčšej miere sa však využívajú v priemysle na zálohovanie riadiacich centier, výrobných procesov, operačných sál, zabezpečovacej, protipožiarnej techniky a podobne – riešenia napájania kritických aplikácií pre rôzne trhové odvetvia.

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk