🏠 Domov » Riešenia » Podnikové siete a datacentrá

Podnikové siete a datacentrá

Záložné systémy pre serverovne a dátové centrá, komunikačné riešenia prispôsobené IT infraštruktúre

Záložné systémy pre serverovne a dátové centrá, komunikačné riešenia prispôsobené IT infraštruktúre.

Firemné údaje sú jedným z hlavných aktív spoločnosti. Efektívnosť a úspešnosť fungovania firmy je závislá od kvality systémov na evidenciu údajov, foriem úložísk dát a od ochrany existujúcich informácií.

Pre správne a spoľahlivé fungovanie vytvorených riešení je potrebné dodržať kvalitu a kritériá napájania.

Odporúčané produkty

Vision Dual VSD

Zdroj 1000 – 3000 VA
VFI – Line interactive
1:1

Sentinel Dual SDH

Zdroj Online, 1000 – 3000 VA
VFI – On-Line
1:1

Sentinel Dual SDU

Zdroj Online, 4 – 10 kVA
VFI – On-Line
1:1, 3:1

Multi Power

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch 15 – 1000kVA
3:3

Dostupnosť

Riello UPS sú pri správne navrhnutých systémoch schopné zabezpečiť ich dostupnosť na 99,9 až 99,999%.

Bezpečnosť

Znižovanie spotreby elektrickej energie a ochrana životného prostredia sa stala nutnosťou pre všetky podniky. Dôležitými kritériami pri výbere UPS je čo najlepšia energetická účinnosť pri maximálnom výkone, s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie.

Spoľahlivosť

Virtualizácia serverov a optimalizácia systémov dátových centier je základom efektívneho využívania priestoru. Pre zamedzenie plytvania priestorom je vhodné využívať napájacie systémy s čo najmenším pôdorysom. Multi Sentry a Master HP UPS majú jednu z najmenších pôdorysov dostupných na trhu.

Výhody

  • extrémne vysoká dostupnosť
  • nízka energetická náročnosť
  • malé rozmery
  • modularita

Využitie

  • datacentrá
  • serverovne
  • banky a poisťovne
  • telekomunikácie

Náš katalóg

Referencie

Ďalšie produkty vhodné pre tento segment

Jednofázové UPS – Sentinel

Sentinel Pro

Zdroj Online, 700 – 3000 VA
VFI – On-Line
1:1

Sentinel Tower

Zdroj Online, 5 – 10 kVA
VFI – On-Line
1:1, 3:1

Trojfázové UPS – samostatné a paralelné jednotky

Sentryum S3T - 3 fázy

Zdroj Online, 10 – 40 kVA
VFI – On-Line
3:3

Multi Sentry - 3 fázy

Zdroj Online, 60 – 200 kVA
VFI – On-Line
3:3

Master HP MHT

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch 100 – 600 kVA
3:3

Trojfázové UPS – modulárne, možnosť radiť paralelne

Multi Guard Industrial

Zdroj Online, 20- 160 kVA, VFI – On-Line
1-3:1, 1-3:3

Multi Power

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch 20 – 1000 kVA
3:3

Bezvýpadkové prepínače

Multi Switch MTA 16A 1P

Prepínač prívodov 16 A,
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Prepínač prívodov 32 – 120 A,
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Prepínač prívodov 100 – 1250 A,
troj a štvorpólové prepnutie
3:3

Legenda

1:1 Jednofázový vstup, jednofázový výstup
1:3 Jednofázový vstup, trojfázový výstup
3:1 Trojfázový vstup, jednofázový výstup
3:3Trojfázový vstup, trojfázový výstup
1-3:1 Jednofázový alebo trojfázový vstup, jednofázový výstup
1-3:3 Jednofázový alebo trojfázový vstup, trojfázový výstup

Máte záujem o tieto riešenia alebo doplňujúce otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk