🏠 Domov » Služby

Služby

Ucelený rozsah služieb založený na niekoľkoročných skúsenostiach dodávok záložných zdrojov.

Sme poskytovateľ technických riešení záložných zdrojov UPS pre kritické systémy. Ucelené portfólio našich produktov a služieb zabezpečí kontinuálnu dostupnosť elektrickej energie pre vaše technológie a zariadenia. Riešenia navrhujeme tak, aby zhodnotili vaše investície do prevádzky núdzových systémov a IT systémov vysokej dostupnosti.

Tím našich skúsených špecialistov realizuje projekty, inštaluje produkty a poskytuje služby šité na mieru vašim požiadavkám, pričom zároveň dbáme na osobný prístup a vašu maximálnu spokojnosť.

Základný prehľad služieb

 • komplexné riešenia záložného napájania
 • dodávky, inštalácie a servis zdrojov UPS
 • poradenská a konzultačná činnosť
 • preventívne prehliadky, servisné programy zdrojov UPS
 • audity a merania elektrickej inštalácie
 • hľadanie porúch a ich korekcia v trojfázových elektrických sieťach
 • dielenský servis malých UPS

Dielenské služby

 • Identifikácie stavu zariadenia a návrh na jeho korekciu
 • Profylaktiky malých UPS
 • Opravy malých UPS
 • Výmeny batérií po ukončení ich životnosti
 • Výmeny ventilátorov po ukončení ich životnosti

Niektoré vyššie uvedené služby sú dostupné aj na pôde zákazníka, napríklad výmeny batérií alebo ventilátorov malých aj veľkých UPS vykonávame aj u zákazníka. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Služby pre zariadenia inštalované na pôde zákazníka

Predpredajné a popredajné služby:

 • Konzultácie – pomôžeme Vám nájsť najvhodnejšie riešenie pre Vašu spoločnosť
 • Projekt – je základom bezproblémového dodania, sprevádzkovania, údržby a servisu zariadení
 • Inštalácie – zabezpečíme všetky potrebné náležitosti, súvisiace s dodaním a sprevádzkovaním nami dodávaných technológií
 • Servis – profylaktické prehliadky, výmeny dielov s obmedzenou životnosťou, opravy v prípade porúch zariadení.

Komplexné popredajné služby pre zariadenia inštalované na pôde zákazníka

 • Servis na základe servisných zmlúv SLA (Service Level Agreement)

Servisné programy

Program Plus

 • Ročný servisný program pre podporu rýchlej odozvy prioritných systémov.

Program Prime

 • Program so stanoveným rozsahom služieb.
 • Fixná/paušálna cena.
 • Náklady spojené s údržbou a opravami sú zahrnuté v cene programu.

Program Ultra

 • Program so širokým rozsahom služieb.
 • Fixná/paušálna cena.
 • Náklady spojené s údržbou, opravami vrátane náhradných dielov, sú zahrnuté v cene.
 • Predĺžená záruka.

Servisné programy

Technická podpora

Plus

Prime

Ultra

Servisné programy

Ročná preventívna služba

Plus

Prime

Ultra

Servisné programy

On-Site servis s garanciou nástupu v nasledujúci pracovný deň*

Plus

Prime

Ultra

Servisné programy

Prioritný prístup k náhradným dielom

Plus

Prime

Ultra

Servisné programy

Náhradné diely (vynímajúc batérie)

Plus

Prime

Ultra

Zahrnuté v cene

Servisné programy

Práca a preprava

Plus

Podľa cenníka

Prime

Zahrnuté v cene

Ultra

Zahrnuté v cene

*Skrátenie odozvy On-Site servisu a rozšírenie na 7×24.

Náš prístup

Nájdeme najvhodnejšie riešenie

 • Navrhneme ľahko rozšíriteľné technické riešenie s ohľadom na vašu prevádzku a požiadavky.
 • Zanalyzujeme použité zariadenia, technológie a ich nároky na elektrickú energiu.
 • Odporučíme dimenzovanie káblov, istiacich prvkov, chladenia a vetrania, upozorníme na únosnosť podláh.
 • Zhodnotíme elektrické riziká.
 • Vypracujeme technickú dokumentáciu a poskytneme podklady pre projekt.
 • Navrhneme riešenie, ktoré sa bude jednoducho rozširovať.

Posúdime hotové riešenie, projekt

 • Porovnáme ponúkané riešenia.
 • Uvedieme výhody a nevýhody ponúkaných riešení, v prípade potreby navrhneme nové riešenie.
 • Posúdime vykonateľnosť  a servisovateľnosť ponúkaných riešení.
 • Štúdia správnych napäťových sústav a výber vhodného riešenia výrazne zredukujú riziko straty napájania spôsobenými poruchami vašich záťaží, atmosférických porúch  a samozrejme ľudského faktora.

Zmodernizujeme existujúce riešenie

 • Zmeriame spotrebu vašich elektrických zariadení.
 • Prevedieme záťažové testy na existujúcich systémoch UPS.
 • Zanalyzujeme použité technológie  a ich nároky na elektrickú energiu.
 • Zhodnotíme obmedzenia vašej prevádzky a elektrické riziká.
 • Spolu s vami stanovíme ďalší rozvoj vašej prevádzky.
 • Navrhneme najvhodnejšie riešenie na modernizáciu existujúceho stavu.

Špeciálne služby

Riešenia kritického napájania

 • Navrhneme a dodáme riešenia kritického napájania pre vašu serverovňu, dátové centrum, výrobnú halu atď.
 • Naše riešenia prispôsobujeme požiadavkám trhového segmentu, architektúre napájania podľa dôležitosti chránených aplikácií a prihliadame na možné zdroje energie.

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Audity elektrických sietí a korekcie

 • Audity elektrických sietí.
 • Analýza a korekcia porúch elektrických inštalácií.
 • Dlhodobé a krátkodobé merania sietí. (Merania môžu byť zamerané na prechodné javy, vyššie harmonické, kolísanie napätia, podpätia, blikania, spotrebu elektrickej inštalácie atď.).

Analýza merania potlačenie vyšších harmonických

 • Merania obsahu vyšších harmonických na rôznych úrovniach elektrickej inštalácie.
 • Konzultáciea návrh aktívnej kompenzácie.
 • Dodanie, sprevádzkovanie a servis produktov kompenzácie vyšších harmonických.

Zaujali Vás ponúkané služby?