🏠 Domov » Podpora » Typy porúch elektrickej siete

Typy porúch elektrickej siete

Pôvod porúch, šírenie v elektrickej inštalácii a dopad na zariadenia do inštalácie pripojených.

Pôvod zdrojov porúch (rušení) elektrickej siete môže byť v inštalácii objektu (preťaženia, rušenia atď.) alebo v napájacej sieti (búrky, manipulácia so spínacími prvkami, atď.).

Či sú poruchy elektrickej siete vo forme mikro výpadkov, podpätia, rázového impulzu alebo úplneho výpadku napájania, môžu spôsobovať rôzne následné procesy s dopadom na bezpečnosť osôb a ochranu zariadení (strata dát, poškodenie zariadení atď.).

Hlavné druhy rušení pôsobiacich na napájaciu sieť

napájacia sieť

Charakteristika napájacej siete

nn sústava sínusové napätie- napätie: 400 V +/-10%- frekvencia: 50 Hz +/- 5%

Príčiny

Dôsledky

pokles napätia (brownouts)

Charakteristika napájacej siete

náhle zníženie napätia (10 – 100 % menovitej hodnoty) v trvaní od 10 ms až do niekoľko sekúnd

Príčiny

atmosférické javy, zmeny zaťaženia, skraty v rozvodoch

Dôsledky

shutdown strojov, nesprávna činnosť hardware a strata počítačových dát

výpadky napätia (blackouts)

Charakteristika napájacej siete

úplná strata napätia na dobu:
mikrovýpadky: do 10 ms
krátke výpadky: 10 ms až 300 ms
dlhé výpadky: viac ako 300 ms

Príčiny

atmosférické javy, spínanie, poruchy, práce na nn rozvodoch

Dôsledky

závisí od dĺžky trvania:shutdown strojov, strata počítačových dát, zastavenie výroby

prepätia

Charakteristika napájacej siete

krátkodobo zvyšuje amplitúdu napätia (menej ako 1 min.)

Príčiny

spínanie istiacich prvkov, rozbeh motorov

Dôsledky

prehrievanie a predčasné starnutie zariadení

spínacie rázové impulzy - prechodné (impulzy)

Charakteristika napájacej siete

náhle, značné zvýšenie napätia na veľmi krátky čas (podľa štandardov impulz napätia v nn dosiahne amplitúdu 6 kV za 1,2 ms

Príčiny

atmosférické javy (búrky)

Dôsledky

trvalé poškodenie zariadení, zrýchlené starnutie alebo zlyhanie prvkov, prieraz izolácie.

kolísanie frekvencie

Charakteristika napájacej siete

frekvencia je garantovaná v rozsahu +/- 5% menovitej (50 Hz)

Príčiny

regulácia generátora

Dôsledky

nesúlad s toleranciami niektorých počítačov alebo hardware prvkov (spravidla +/- 1 %), strata dát počítačov

vyššie harmonické

Charakteristika napájacej siete

vyššie harmonické s frekvenciami, ktoré sú násobkami základnej frekvencie (50 Hz) sú superponované na normálnej sínusovej vlne (základnej harmonickej)

Príčiny

magnetické jadrá elektrických strojov (motory, transformátory naprázdno atď.), spínané zdroje, oblúkové pece

Dôsledky

predimenzovanie hardware, prehrievanie, rezonancia s kondenzátormi, poškodenie zariadení (transformátory)

elektromagnetická kompatibilita

Charakteristika napájacej siete

rušenie elektromagnetického a elektrostatického pôvodu v priestore a vo vodičoch

Príčiny

spínanie výkonových polovodičových prvkov (tranzistory, tyristory, diódy, atď.), elektrostatické vybíjanie

Dôsledky

poruchy funkcie a prevádzky zariadení

Typy UPS vhodné pre jednotlivé poruchy siete

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najčastejšie poruchy siete, problémy, ktoré v dôsledku výpadku elektriny nastávajú a vhodné typy UPS, ktoré daný problém vedia vyriešiť.

Aplikácie

Výpadok elektrickej siete

Chránené zariadenia

Zastavenie výroby alebo inej činnosti, strata dát

Vhodný typ UPS

Off-line

Line-interactive

On-line

Aplikácie

Prechodný pokles,
kolísanie napätia

Chránené zariadenia

Výpadky SW, strata dát, chyby v činnosti HW

Vhodný typ UPS

Off-line

Line-interactive

On-line

Aplikácie

Napäťové špičky

Chránené zariadenia

Poškodenie zariadení, zlyhanie prvkov zariadení

Vhodný typ UPS

Off-line

Line-interactive

On-line

Aplikácie

Podpätie

Chránené zariadenia

Resetovanie HW, chyby v činnosti HW, strata dát

Vhodný typ UPS

Off-line

Line-interactive

On-line

Aplikácie

Rázový impulz

Chránené zariadenia

Prehrievanie a predčasné starnutie zariadení

Vhodný typ UPS

Off-line

Line-interactive

On-line

Aplikácie

Prechodné javy

Chránené zariadenia

Nesprávna činnosť SW a HW

Vhodný typ UPS

Off-line

Line-interactive

On-line

Aplikácie

Indukovaný šum

Chránené zariadenia

Chyby v činnosti zariadenia a rôzne poruchy

Vhodný typ UPS

Off-line

Line-interactive

On-line

Aplikácie

Kolísanie frekvencie

Chránené zariadenia

Strata dát

Vhodný typ UPS

Off-line

Line-interactive

On-line

Aplikácie

Vyššie harmonické frekvencie

Chránené zariadenia

Poškodenie zariadení, prehrievanie, predimenzovanie HW

Vhodný typ UPS

Off-line

Line-interactive

On-line

Vo všeobecnosti z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že zdroje:

  • Off-line chránia pred tromi druhmi porúch
  • Line-interactive chránia pred piatimi druhmi porúch
  • On-line chránia pred deviatimi druhmi porúch

Čo vidieť aj v označení modelov UPS niektorých výrobcov číslicami 3, 5, 9.

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk