🏠 Domov » Riešenia » Development a stavebníctvo

Development a stavebníctvo

Infraštruktúra stavieb musí spĺňať vysokú úroveň odolnosti, prísne prevádzkové a ekologické normy

Technológie využívané v sektore výstavby dopravných stavieb, priemyselných parkov a veľkých developerských projektov sú stále náročnejšie.

Infraštruktúra stavieb musí spĺňať vysokú úroveň odolnosti, prísne prevádzkové a ekologické normy a tiež s konkrétnou špecifikáciou súvisiace referenčné normy.

Z tohto dôvodu je nevyhnutná prispôsobivosť UPS k rôznym vstupom napájania (jednofázový, trojfázový, s alebo bez nulového vodiča), a tiež ich kompatibilita s rôznymi komunikačnými protokolmi.

Odporúčané produkty

Sentryum S3T - 3 fázy

Zdroj Online, 10 – 40 kVA
VFI – On-Line
3:3

Multi Sentry - 3 fázy

Zdroj Online, 60 – 200 kVA
VFI – On-Line
3:3

Master MPS

Zdroj Online, 10 – 80 kVA
VFI – On – Line
3:3

Centrálne zdroje napájania podľa STN EN 50171

Centrálne napájacie systémy

Spoľahlivosť

UPS a kontinuálna dodávka elektrickej energie hrá strategickú úlohu pri zabezpečovaní neprerušovanej prevádzky objektov. Vysoko kvalitné Riello UPS sú univerzálne, technologicky na vysokej úrovni a sú schopné pracovať v kritických podmienkach prostredia (teplota, kolísavé dodávky energie, rôzne druhy zaťaženia a pod.). Riello UPS s radom produktov na báze transformátorov sú vhodné do prostredia vyžadujúceho zabezpečenie prevádzkovej kontinuity a vysokej spoľahlivosti pre užívateľov.

Bezpečnosť

Riello UPS sú vhodné pre stavby podliehajúce bezpečnostným normám požiarnej ochrany. Ďalej sú vhodné napríklad pre:

 • núdzové osvetlenie v prípade výpadku prúdu,
 • alarmové jednotky a detekčné havarijné systémy,
 • zariadenie na odvod dymu,
 • systémy detekcie oxidu uhoľnatého,
 • mnohé iné oblasti.

Riello UPS ponúkajú na mieru šité riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky osobitných noriem alebo konkrétnych prevádzkových podmienok.

Výhody

 • vysoká spoľahlivosť a odolnosť  za primeranú cenu
 • dlhá životnosť
 • prispôsobivosť pre rôzne prostredia
 • ochrana kritických aplikácií

Využitie

 • developerské projekty
 • dopravné stavby a tunely
 • priemyselné parky
 • obchodné centrá

Náš katalóg

Referencie

Ďalšie produkty vhodné pre tento segment

Jednofázové UPS – Sentinel

Sentinel Pro

Zdroj Online, 700 – 3000 VA
VFI – On-Line
1:1

Sentinel Dual SDH

Zdroj Online, 1000 – 3000 VA
VFI – On-Line
1:1

Sentinel Dual SDU

Zdroj Online, 5 – 10 kVA
VFI – On-Line
1:1

Sentinel Tower

Zdroj Online, 5 – 10 kVA
VFI – On-Line
1:1, 3:1

Jednofázové UPS – Sentry, Master

Sentryum S3M - 1 fáza

Zdroj Online, 10 – 20 kVA
VFI – On-Line
1:1, 3:1

Master MPM

Zdroj Online, 10 – 100 kVA
VFI – On-Line
3:1

Master Industrial

Zdroj Online, 30 – 80 kVA
VFI – On-Line
3:1

Trojfázové UPS – samostatné a paralelné jednotky

Multi Sentry - 3 fázy

Zdroj Online, 60 – 200 kVA
VFI – On-Line
3:3

Master HP MHT

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch 100 – 600 kVA
3:3

Master HP MHE

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch 100 – 800 kVA
3:3

Trojfázové UPS – modulárne, možnosť radiť paralelne

Multi Guard Industrial

Zdroj Online, 20- 160 kVA, VFI – On-Line
1-3:1, 1-3:3

Multi Power

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch 20 – 1000 kVA
3:3

Bezvýpadkové prepínače

Master Switch

Prepínač prívodov 32 – 120 A,
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Prepínač prívodov 100 – 1250 A,
troj a štvorpólové prepnutie
1:1

Legenda

1:1 Jednofázový vstup, jednofázový výstup
1:3 Jednofázový vstup, trojfázový výstup
3:1 Trojfázový vstup, jednofázový výstup
3:3Trojfázový vstup, trojfázový výstup
1-3:1 Jednofázový alebo trojfázový vstup, jednofázový výstup
1-3:3 Jednofázový alebo trojfázový vstup, trojfázový výstup

Máte záujem o tieto riešenia alebo doplňujúce otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk