🏠 Domov » Podpora » Vyššie harmonické » Zdroje vyšších harmonických

Zdroje vyšších harmonických

Najväčší podiel na harmonické zložky napájacej siete majú statické (polovodičové) meniče. Môže ich byť malý počet ale s vysokým výkonom alebo obrovské množstvo s nízkymi výkonmi. Ako príklady uvádzame:

  • fluorescenčné svietidlá, stmievače
  • počítače
  • elektrické domáce spotrebiče
    (televízne prístroje, mikrovlnky, indukčné platne)

Na zvyšujúci sa obsah vyšších harmonických v elektrickej sieti má hlavný vplyv súčasný rozmach nízko-výkonových zariadení. Na obrázku 3 je znázornený napájací prúd niektorých záťaží a na obr. 4, ich harmonické spektrum (typické hodnoty).

1.

Menič

Stmievač, regulátor kúrenia

Schéma zapojenia

Prúdova vlna

2.

Menič

Usmerňovač spínaného zdroja napríklad:
Počítače, domáce elektrické spotrebiče

Schéma zapojenia

Prúdova vlna

3.

Menič

Trojfázový usmerňovač s C filtrom v jednosmernom medzi-obvode napríklad:
Menič pre reguláciu rýchlosti jednosmerného motora

Schéma zapojenia

Prúdova vlna

4.

Menič

Trojfázový usmerňovač s vyhladzovacou tlmivkou v jednosmernom medziobvode napríklad:
Trojfázový usmerňovač s vyhladzovacou tlmivkou v jednosmernom medziobvode

Schéma zapojenia

Prúdova vlna

5.

Menič

Trojfázový usmerňovač so sériovými vyhladzovacími reaktormi, napríklad:
Trojfázové transformátorové UPS vybavené 6 alebo 12 impulzným usmerňovačom

Schéma zapojenia

Prúdova vlna

Tabuľka: Príklad spektra vyšších harmonických odoberaných prúdov odoberaných záťažami, uvedenými na obrázkoch vyššie

Obr.č.

1.

H3

54

H5

18

H7

18

H11

11

H13

11

H15

8

H17

8

H19

6

H21

6

Obr.č.

2.

H3

75

H5

45

H7

15

H11

7

H13

6

H15

3

H17

3

H19

3

H21

2

Obr.č.

3.

H3

0

H5

80

H7

75

H11

0

H13

40

H15

35

H17

0

H19

10

H21

5

Obr.č.

4.

H3

0

H5

25

H7

7

H11

0

H13

9

H15

4

H17

0

H19

5

H21

3

Obr.č.

5.

H3

0

H5

33

H7

3

H11

0

H13

7

H15

2

H17

0

H19

3

H21

2

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk