🏠 Domov » Podpora » Transformátorové a beztransformátorové zdroje UPS

Transformátorové a beztransformátorové zdroje UPS

Typy UPS v závislosti od použitia transformátora, základné rozdiely technológií a porovnanie.

Transformatorové UPS

Transformátorová technológia zdrojov UPS je na trhu od 60tych rokov minulého storočia. Pozostáva z usmerňovača, ktorý napája striedač a zároveň nabíja batérie.

Maximálne napätie, ktoré dokáže vyvinúť trojfázový usmerňovač tejto technológie je cca 550V, čo nepostačuje striedaču na to, aby na svojom výstupe vytvoril kvalitné napätie s efektívnou hodnotou 400V. Preto sa na výstupe striedača používa transformátor, ktorý zvyšuje výstupné napätie striedača.

Najnovšie modely transformátorových UPS používajú IGBT usmerňovače, použitie transformátora nie je v týchto modeloch kvôli zvyšovaniu napätia, ale kvôli zabezpečeniu výhod tejto technológie – oddelenie záťaží od rušenia vo vstupnej napájacej sieti.

Výhody

Výhodou tejto technológie je galvanické oddelenie chránených záťaží od elektrickej siete, získanie relatívne vysokej skratovej odolnosti zdroja UPS pri skratoch na strane záťaže.

Nevýhody

Nevýhodou riešenia je zníženie účinnosti o straty z transformátora.

Beztransformátorové UPS

Rozvojom polovodičových výkonových prvkov a zavedením IGBT tranzistorov, bolo možné vytvoriť usmerňovač vstupného napätia s podporou „rezonančných obvodov“. Rezonančné obvody zvyšujú vstupné napätie elektrickej siete do takej miery, aby mal usmerňovač na jeho výstupe stabilizované napätie približne 800V=. Toto napätie postačuje striedaču na vytvorenie čistého sínusového napätia bez potreby výstupného transformátora. Napätie 800 V je pre niektoré komponenty privysoké, z toho dôvodu je v jednosmernom obvode vyvedený neutrálny bod, ktorý rozdeľuje plné jednosmerné napätie na dve časti s polovičným napätím.

Výhody

Výhodu tejto technológie je zníženie ceny, hmotnosti, možnosti práce záložného zdroja so širokým rozsahom vstupného napätia bez použitia batérie.

Nevýhody

Nevýhodou riešenia je nižšia skratová odolnosť a galvanické neoddelenie chránených záťaží od elektrickej siete.

Zhrnutie hlavných technických rozdielov medzi oboma topológiami

Popis

Účinnosť v režime dvojitej konverzie

Transformátorové UPS

90 - 92 %

Beztransformátorové UPS

95 - 96 %

Popis

Účinnosť v režime Line interactive

Transformátorové UPS

99 %

Beztransformátorové UPS

99 %

Popis

Celkové harmonické skreslenie vstupného prúdu (THDi)

Transformátorové UPS

30 % (6-pulzný tyristorový usmerňovač)
12 % (12-pulzný tyristorový usmerňovač)
3 - 4 % (IGBT usmerňovač)

Beztransformátorové UPS

3 - 4 %

Popis

Vstupný faktor výkonu (PF)

Transformátorové UPS

Závisí od záťaže a od vstupného napätia (tyristorový usmerňovač)
0,99 - 0,97 pri plnom a čiastočnom zaťažení (IGBT usmerňovač)

Beztransformátorové UPS

0,99 - 0,97 pri plnom a čiastočnom zaťažení

Popis

Zvlnenie nabíjacieho napätia

Transformátorové UPS

Približne 5 %,
pri IGBT usmerňovači 0,2 %

Beztransformátorové UPS

0,2 %

Popis

Povolený počet batériových blokov v sérií (12V)

Transformátorové UPS

Zvyčajne 32 - 36

Beztransformátorové UPS

Približne 40

Popis

Výstupná impedancia

Transformátorové UPS

Vysoká (horšia)

Beztransformátorové UPS

Nízka (lepšia)

Popis

Prúdové obmedzenie pri prevádzke zo striedača

Transformátorové UPS

Zvyčajne 2,3 x In

Beztransformátorové UPS

Zvyčajne 1,5 x In

Popis

Hmotnosť (jedna jednotka 60kVA)

Transformátorové UPS

600 kg

Beztransformátorové UPS

200 kg

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk