🏠 Domov » Podpora » Stupne ochrany zariadení

UPS podľa stupňa ochrany

Najvyšší, stredný a najnižší stupeň ochrany zariadení

Výber vhodného UPS je podmienený druhom chráneného zariadenia a typu porúch v sieti, pred ktorými potrebujeme ochrániť pripojené zariadenia.

Jednotlivé typy zariadení je potrebné chrániť rôznym stupňom ochrany. Stupeň ochrany stanovuje nároky na aplikáciu typu záložného zdroja kritického napájania UPS.

Nižší stupeň ochrany

Najnižší stupeň ochrany vyžadujú všetky bežné spotrebiče. Pri týchto zariadeniach nie je potrebné dodávku elektrickej energie zaisťovať zvláštnymi opatreniami.

Patria sem

 • zariadenia na úradoch
 • zariadenia na školách
 • zariadenia v domácnostiach
 • zariadenia v skladoch a pod.

Stredný stupeň ochrany

Stredný stupeň ochrany využívajú zariadenia, ktoré nevyžadujú neprerušovanú dodávku elektrickej energie. Výpadok sa prejaví obmedzením funkčnosti alebo zastavením zariadenia. Pri týchto zariadeniach neprichádza k narušeniu technológií, priamemu ohrozeniu života alebo ku výrazným ekonomickým stratám – dodávka elektrickej energie musí byť obnovená čo najrýchlejšie.

Výhody

 • zariadenia v premyselných prevádzkach
 • zariadenia v mechanických dielňach
 • obrábacie stroje a podobne

Najvyšší stupeň ochrany

Najvyšší stupeň ochrany vyžadujú zariadenia, pri ktorých v prípade výpadku môže dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života, alebo k veľkým ekonomickým stratám – musia mať zabezpečené neprerušované napájanie elektrinou.

Patria sem: zariadenia pre prenos a spracovanie údajov, zdravotnícke zariadenia ako operačné sály, resuscitačné oddelenie, oddelenia intenzívnej starostlivosti, systémy tunelov a podobne,

Výhody

 • zariadenia pre prenos a spracovanie údajov
 • zdravotnícke zariadenia
 • operačné sály
 • resuscitačné oddelenia
 • oddelenia intenzívnej starostlivosti
 • systémy tunelov a pod.

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk