🏠 Domov » Podpora » Aplikácie záložných zdrojov

Aplikácie záložných zdrojov

Prehľad technológií, popisy, princípy UPS a iné informácie

Aplikácie záložných zdrojov UPS sú využívané v množstve segmentov trhu, kde sa požaduje spoľahlivé napájanie vysokej kvality bez vplyvu rušení v distribučnej elektrickej sieti smerom k napájaným zariadeniam a bez spätného vplyvu napájaných záťaží smerom do distribučnej elektrickej siete.

V tabuľke nižšie uvádzame zoznam niektorých hlavných aplikácií záložných zdrojov.

Aplikácie

Všeobecné počítačové systémy

Chránené zariadenia

Počítače a siete, ovládače pások a diskov

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Všeobecné počítačové systémy

Chránené zariadenia

Tlačiarne, plotre, klávesnice, terminály

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Priemyselné výpočtové systémy

Chránené zariadenia

Programovateľné počítače

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Priemyselné výpočtové systémy

Chránené zariadenia

Numerické riadiace systémy

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Priemyselné výpočtové systémy

Chránené zariadenia

Riadenie robotov

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Priemyselné výpočtové systémy

Chránené zariadenia

Monitorovacie systémy

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Telekomunikácie

Chránené zariadenia

Telefónne ústredne, prenos dát

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Telekomunikácie

Chránené zariadenia

Radarové systémy

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Zdravotníctvo a premysel

Chránené zariadenia

Prístrojové vybavenie

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Zdravotníctvo a premysel

Chránené zariadenia

Výťahy

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Zdravotníctvo a premysel

Chránené zariadenia

Obrábacie stroje

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Zdravotníctvo a premysel

Chránené zariadenia

Zváracie roboty

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Zdravotníctvo a premysel

Chránené zariadenia

Lisy na výrobu plastov

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Zdravotníctvo a premysel

Chránené zariadenia

Zariadenia s presnou reguláciou
(textil, papier, atď.)

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Zdravotníctvo a premysel

Chránené zariadenia

Ohrievacie zariadenia na prípravu výroby polovodičov, skla, rýdzich materiálov

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Zdravotníctvo a premysel

Chránené zariadenia

Vstrekovanie plastov

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Osvetlenie

Chránené zariadenia

Objekty určené na zhromažďovanie osôb

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Osvetlenie

Chránené zariadenia

Tunely

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Aplikácie

Osvetlenie

Chránené zariadenia

Osvetlenie pristávacích dráh letísk

Ochrana pred

mikro výpadkami

výpadkami

inými poruchami

kolísaním frekvencie

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk