🏠 Domov » Služby » Servis batérie

Servis batérie

Správnu činnosť záložného systému nepreverujú anomálie elektrickej siete, zabezpečujeme servis batérie, aby Vás nič neprekvapilo.

Batérie sú srdcom takmer každého záložného systému, ktorý sme kedy dodali, sprevádzkovali a udržiavame ho pri živote.
Sú základným zdrojom energie núdzových systémov. Starostlivosť o batérie má vysokú prioritu. Správnu činnosť systému nepreverujú prevádzkové anomálie elektrickej siete, preveriť ich treba vopred, aby vás nič neprekvapilo.

Servis batérie

Batérie vymieňame v našom servisnom stredisku alebo priamo u zákazníka. UPS sme schopní prevziať aj odovzdať zákazníkovi v mieste jeho prevádzky. Doba odozvy na prepravu nie je dlhšia ako 24 hodín. Ak si viete vymeniť batériu sami, môžete si ju zakúpiť priamo u nás alebo vám ju vieme poslať na dobierku.

Monitorovanie batérií

Batérie, kľúčový prvok pre správnu prevádzku vášho systému UPS majú obmedzenú životnosť, ktorá sa mení podľa podmienok používania a prostredia inštalácie (teplota atď.). Je potrebné sledovať stav batérií, aby sa mohli vymeniť ihneď po znížení ich úrovne výkonnosti na neakceptovateľnú úroveň.
Aby sa udržala 100% spoľahlivosť a ochrana vašej investície, odporúčame pravidelné prehliadky dva až štyri krát za rok.

Prehliadky batérií zahrňujú servisné previerky

Kontroly trhlín, únik kvapaliny a nadmerné vydutie batérií

Čistoty kontaktných spojov batérií

Meranie a zaznamenanie vnútorného odporu článkov

Evidencie akejkoľvek korózie na svorkách a konektoroch

Kontrolu momentu utiahnutia prepojov batérií

Opätovné utiahnutie všetkých prepojov batérie v zmysle špecifikácie výrobcu

Meranie a zaznamenanie odporov všetkých prepojení batérie

Integritu batériovej skrine / stojanu

Individuálny test zaťaženia batérie na všetkých jednotkách systému

Výmeny batérií

Keď sa preukáže potreba výmeny jednej alebo niekoľkých batérií (nesprávna funkčnosť alebo ukončenie životnosti) zabezpečíme vám nové batérie, aby sme pomohli dodržať špecifikácie vášho systému a aby sme vám garantovali správnu dobu zálohovania. Zároveň zabezpečíme ekologickú likvidáciu použitých batérií.

Máte záujem o tieto služby alebo doplňujúce otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk