🏠 Domov » O nás

O nás

Naše priority, certifikáty a kariéra

Profil spoločnosti

Sme dodávateľ technických riešení zdrojov neprerušovaného napájania pre kritické systémy. Ucelené portfólio produktov a služieb zabezpečí kontinuálnu dostupnosť elektrického napájania (energie) pre vaše technológie a zariadenia. Riešenia navrhujeme tak,
aby zhodnotili vaše investície do prevádzky núdzových systémov, systémov vysokej dostupnosti. Tím našich skúsených špecialistov navrhuje architektúry vysokej dostupnosti napájania, realizuje projekty, inštaluje produkty a poskytuje služby šité na mieru vašim požiadavkám, pričom zároveň dbáme na osobný prístup a vašu maximálnu spokojnosť.

Naše priority

UPS sú v dobre navrhnutom prostredí zárukou neprerušeného napájania, chránia vaše systémy pred všetkými poruchami elektrickej siete. Našou prioritou je zabezpečiť neprerušovanú prevádzku systémov veľkých firiem a malých podnikov pomocou jednotiek UPS, príslušenstva k UPS, batérií a rozsiahlej bázy profesionálnych služieb tak, aby boli minimalizované výpadky napájania technológií spôsobované poruchami technológií, nie optimálne navrhnutým elektrickým prostredím, prípadne nedostatočným chladením a vetraní priestoru vybaveného olovenými batériami.

Rokov skúseností

aktívnych zákazníkov

Zariadení v prevádzke

Ročných výjazdov

Certifikáty

Spoločnosť DTW, s.r.o. je držiteľom certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016, ako aj certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 a certifikátu ochrany zdravia pri práci a systém riadenia bezpečnosti STN ISO 45001:2019.

Taktiež sme držiteľom certifikátu plnenia povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov uvedených na trh v SR v súlade s platnou legislatívou, čím prispievame k úspore emisií skleníkových plynov a energie.

Politika IMS
Certifikat_ISO_SK_2022

Certifikat_ISO_ENG_2022

DTW, s.r.o. je certifikovanou spoločnosťou pre servis zariadení UPS Riello. Sme držiteľom oprávnenia technickej inšpekcie na opravu a údržbu,  rekonštrukciu a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky vyhradených technických zariadení.

Kariéra

Pracovné pozície, ktoré sú dostupné pre ľudí s vysokým nasadením budovať a udržiavať technologické zariadenia v oblasti, ktorá Vás baví. Spoločnosť DTW je zameraná na technológie výkonovej elektroniky pozostávajúcej z polovodičových meničov, z úložísk energie, ako sú akumulátory, superkondenzátory či zotrvačníky. Ponúkame Vám zaujímavú prácu s firemnými zákazníkmi, možnosť profesného rastu.

Voľné pracovné pozície 

Pripravený rásť?

Pripravený rásť?