🏠 Domov » Riešenia » Priemysel

Riešenia pre priemysel

Infraštruktúra stavieb musí spĺňať vysokú úroveň odolnosti, prísne prevádzkové a ekologické normy

Záložné systémy prispôsobené požiadavkám prostredia, transformátorové UPS a UPS.

Priemyselné zariadenia vyžadujú vysoký stupeň odolnosti a spoľahlivosti za akýchkoľvek prevádzkových a vonkajších podmienok.

Riello UPS sú technologicky vyspelé a sú vhodné do prevádzok v rôznych podmienkach prostredia (teplota, vlhkosť, vibrácie, kolísavé zdroje, atď.).

Odporúčané produkty

Sentinel Pro

Zdroj Online, 700 – 3000 VA
VFI – On-Line
1:1

Master MPM

Zdroj Online, 10 – 100 kVA
VFI – On-Line
3:1

Master Industrial

Zdroj Online, 30 – 80 kVA
VFI – On-Line
3:1

Sentinel Tower

Zdroj Online, 5 – 10 kVA
VFI – On-Line
1:1, 3:1

Spoľahlivosť

Prevádzková kontinuita je pre priemyselný sektor zásadná. Zmena napätia v sieti v dôsledku zapnutia/ vypnutia zariadení, alebo v rámci samotnej dodávky energie je neprípustná. Preto je nevyhnutné pri riešeniach na zabezpečenie kontinuálnej dodávky energie využívať vysokokvalitné zariadenia.

Odolnosť

V priemyselnom sektore je potrebné, aby UPS mali vysoký stupeň kompatibility s prísnymi mechanickými normami (stupeň ochrany krytia, ochrana proti vibráciám, konštrukčná pevnosť, atď.). Okrem všeobecných podmienok aj jednotlivé komponenty UPS musia spĺňať vysoký stupeň odolnosti.

Flexibilita

Riello UPS sú flexibilné, to znamená, že môžu byť pripojené k rôznym zdrojom napájania (jedna fáza, trojfázový, s alebo bez neutrálu). Tiež môžu byť nakonfigurované s oddeľovacími transformátormi a to nielen na výstupe, ale aj na usmerňovači a bypasse. Riello UPS sú kompatibilné s rôznymi diaľkovými ovládaniami komunikačných protokolov a možno ich prispôsobiť konkrétnej požiadavke akéhokoľvek systému.

Výhody

  • vysoká spoľahlivosť  a odolnosť
  • prispôsobivosť podľa požiadaviek/ konfigurovateľnosť
  • dlhá životnosť
  • podpora ModBus a Profibus

Využitie

  • priemyselné podniky
  • utility
  • systémy pre merania a reguláciu (MaR)
  • pohotovostné systémy a aplikácie

Náš katalóg

Ďalšie produkty vhodné pre tento segment

Jednofázové UPS – Sentinel

Sentinel Dual SDH

Zdroj Online, 1000 – 3000 VA
VFI – On-Line
1:1

Sentinel Dual SDU

Zdroj Online, 5 – 10 kVA
VFI – On-Line
1:1

Jednofázové priemyselné UPS

Master MPM

Zdroj Online, 10 – 100 kVA
VFI – On-Line
3:1

Master Industrial

Zdroj Online, 30 – 80 kVA
VFI – On-Line
3:1

Trojfázové priemyselné UPS – samostatné a paralelné jednotky

Multi Guard Industrial

Zdroj Online, 20 – 160 kVA
VFI – On-Line
1-3:1, 1-3:3

Master MPT

Zdroj Online, 10 – 80 kVA
VFI – On-Line
3:3

Master HP MHT

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch 100 – 600 kVA
3:3

Bezvýpadkové prepínače

Multiswitch MTA 16A 1P

Prepínač prívodov 16 A,
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Prepínač prívodov 32 – 120 A,
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Prepínač prívodov 100 – 1250 A,
troj a štvorpólové prepnutie
1:1

Legenda

1:1 Jednofázový vstup, jednofázový výstup
1:3 Jednofázový vstup, trojfázový výstup
3:1 Trojfázový vstup, jednofázový výstup
3:3Trojfázový vstup, trojfázový výstup
1-3:1 Jednofázový alebo trojfázový vstup, jednofázový výstup
1-3:3 Jednofázový alebo trojfázový vstup, trojfázový výstup

Máte záujem o tieto riešenia alebo doplňujúce otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk