Eaton Blade UPS

UPS s vysokou účinnosťou pre datové centrá

Blade UPS (12-60kW)

Najvyššie výkonné parametre

 • BladeUPS predstavuje modulárne a pružné riešenie zálohovania napájania optimalizovaný pre blade servery s vysokou hustotou montáže a IT zariadenia.
 • Jeden modul Blade UPS poskytuje výkon 12 kW v iba šiestich výškových moduloch (6U) štandardného stojana, vrátane batérií.
 • Modulárne riešenie schopné dodávať 60 kW výkonu s redundanciou v jedinom stojane.
 • BladeUPS sa vyznačuje v danom obore špičkovou účinnosťou 97%, ktorá sa prejavuje nižšou prevádzkovou teplotou a nižšou tvorbou stratového tepla.

Špičková spoľahlivosť

 • Patentovaná technológia Powerware Hot Sync® umožňuje pre zvýšenie výkonu či spoľahlivosti paralelne zostaviť až 6 UPS modulov.
 • Technologie ABM® nabíja batérie iba vtedy, keď je to nutné, a tým bráni nadbytočnej korózii článkov a predlžuje efektívnu životnosť batérií až o 50%.
 • Batérie a moduly elektroniky je možné vymieňať za prevádzky, bez prerušenia napájania IT zariadení, čo významne zvyšuje ich dostupnosť.

Rozsiahle možnosti konfigurácie

 • BladeUPS je výnimočne pružný systém a podporuje množstvo systémových architektúr, takže vyhovie vašim konkrétnym požiadavkám i úrovni redundancie. BladeUPS taktiež, pomocou svojich stavebných blokov splňuje požiadavky na ďalšie rozširovanie.
 • Vďaka nízkemu stratovému teplu sa nároky na klimatizáciu znižujú až na tretinu a BladeUPS je možné umiestniť v blízkosti IT zariadení.
 • BladeUPS automaticky detekuje paralelne zoskupené moduly a prispôsobí svoju konfiguráciu paralelnej prevádzke.
 • Modul pracujúci v paralelnej konfigurácii je možné ľahko vyčleniť a znovu inštalovať ako samostatný modul.
 • Každá BladeUPS môže byť zapojená so svojou vlastnou externou batériovou skriňou i batériovým modulom.
 • BladeUPS je modulárny UPS so svojím vlastním výstupným rozvádzačom, (Rack Power Module – RPM). RPM zaberá priestor 3U, dodáva jednofázový výkon a môže byť umiestnený v rovnakom stojane ako UPS a IT zariadenia.
 • Stav BladeUPS je možné monitorovať prostredníctvom LAN alebo Internetu.

Úspory nákladov a udržateľnosť vývoja

 • Vysoká energetická účinnosť vedie k úspore nákladov na elektrickú energiu v takej miere, že riešenie typu N+1 s výkonom 60 kW sa za 5 rokov samo zaplatí iba úsporami nákladov na energiu a klimatizáciu.
 • Malé rozmery BladeUPS poskytujú priestor naviac pre IT zariadenia v stojane a v dátovom centre.
 • Eaton pri výrobe používa materiály vyhovujúce udržateľnému vývoju a vysoko efektívnej výrobnej technológie, prinášajúcej, v porovnaní s konkurenčnými UPS systémami, podstatnú redukciu produkcie skleníkových plynov.

Moderná ochrana napájania pre:

 • Malé, stredné a rozsiahle datové centrá
 • Blade servery
 • Sieťové prostredia
 • PABX a VoIP zariadenia
 • Sieťové alikácie: IPTV, zabezpečenie
 • Datové úložiská: RAID, SAN

Technické parametre

Všeobecné

Výkon

Popis

12 kW na UPS modul

Všeobecné

Účinnosť

Popis

až 97%

Všeobecné

Ztratové teplo

Popis

371W/1266 BTU/hod pri 100% zaťažení

Všeobecné

Chladenie

Popis

ventilátory, monitorovaná teplota mikroprocesoru;vstup vzduchu zpredu, výduchy zo zadu

Všeobecné

Akustická hlučnosť, Normálna prevádzka

Popis

< 60 dBA vo vzd. 1 m

Všeobecné

Nadmorská výška bez poklesu výkonu

Popis

1000 m (3300 ft ASL)

Vstup

Vstupné napätie

Popis

400 Vac

Vstup

Napäťový rozsah

Popis

400V: 311 až 519 Vac, f-f

Vstup

Rozsah frekvencie

Popis

50 alebo 60 Hz, ±5 Hz

Vstup

Zkreslenie vstupného prúdu (ITHD)

Popis

< 5% s IT záťažou (napájacie zdroje s PFC)

Vstup

Vstupný účinník

Popis

> 0.99 s IT záťažou (napájacie zdroje s PFC)

Vstup

Prúdový náraz

Popis

Závisí na záťaži

Vstup

Zapojenie vstupu

Popis

3f+N+PE

Vstup

Zdroj bypassu

Popis

rovnaký ako vstup (jeden prívod)

Vstup

Kompatibilita s motorgenerátorom

Popis

rýchla synchronizácia sklzu s generátorom

Výstup

Napäťový rozsah

Popis

400V: 180 až 240 Vac, f-N

Výstup

Zapojenie výstupu

Popis

3f+N+PE

Výstup

Výstupná frekvencia (menovitá)

Popis

50 alebo 60 Hz automatická detekcia pri spustení

Výstup

Tolerancia frekvencie

Popis

0,1 Hz volný beh

Výstup

Rozsah účiníka

Popis

induktívna: 0.7kapacitná: 0.9

Výstup

Celkové výstupné napäťové zkreslenie

Popis

< 3% s IT záťažou (napájacie zdroje s PFC) < 5% nelin. záťažou, alebo zdroje bez PFC

Batérie

Typ batérie

Popis

VRLA – AGM

Batérie

Doba zálohovania (vnútorné batérie)

Popis

13 minút pri 50% zaťažení4,7 minúty pri 100% zaťažení

Batérie

Napätie reťazca batérií

Popis

240 Vdc

Batérie

Test batérie

Popis

automatický test batérie ako štandard (možnost naplánovania na ďiaľku) manuálny test batérie z čelného panelu

Batérie

Metóda nabíjania batérie

Popis

trojstupňová technológia ABM

Batérie

Konečné napätie batérie

Popis

premenlivé, od 1,67V/článek pri dobe zál. < 5 min

Batérie

Stav nízkého napätia batérie

Popis

alarm

Batérie

Možnosť rozšírenia kapacity batérie

Popis

áno, je možné pridať až štyri skrine 3U s batériami
(~34 min pri 100% zaťažení, > 1 hod pri 50% zaťažení)

Mechanické vlastnosti

Rozmery UPS (VxŠxH)

Popis

261 (6U) x 442 x 660 mm132 (3U) x 437 x 660 mm

Mechanické vlastnosti

Celková hmotnosť bez batérií alebo elektroniky

Popis

46 kg

Mechanické vlastnosti

Celková hmotnosť UPS bez batérií

Popis

61 kg

Mechanické vlastnosti

Celkov hmotnosť UPS s batériami

Popis

140 kg

Mechanické vlastnosti

Hmotnosť EBM

Popis

77 kg

Komunikácia a užívateľské rozhranie

Softwérová kompatibilita

Popis

UPS sa dodáva s Software Suite na CD obsahujúcimsoftware pre správu napájania LanSafe a zkušebnúverziu PowerVision

Komunikácia a užívateľské rozhranie

X-Slot pozícia

Popis

dva pro nižšie uvedené adaptéry

Komunikácia a užívateľské rozhranie

Ovládací LCD panel

Popis

dve riadky po 20 znakochštyri kontextovo orientované tlačítkaštyri stavové orinetačné LED

Komunikácia a užívateľské rozhranie

Viacjazyčná podpora

Popis

angličtina ako štandard; 20 jazykov k dispozicii

Komunikácia a užívateľské rozhranie

Konfiguračné zmeny

Popis

užívateľom, firmware s automatickou konfiguráciou

Komunikácia a užívateľské rozhranie

Digitálne vstupy

Popis

dva, konfigurovatelné užívateľom

Komunikácia a užívateľské rozhranie

Reléový výstup

Popis

jeden konfigurovatelný užívateľom

Údržba

Inštalácia

Popis

užívateľom, umiestnenie v IT stojanoch

Údržba

Preventívna údržba

Popis

užívateľom, na vyžiadanie k dispozícii údržba servisným strediskom

Údržba

Korektívna údržba

Popis

užívateľom, na vyžiadanie k dispozícii údržba servisným strediskom

Údržba

Udržiavateľnosť

Popis

batérie vymeniteľné za prevádzky; moduly elektroniky vymeniteľné za prevádzky; automatický vnútorný údržbový bypass; firmware s automatickou konfiguráciou umožňuje firmware upgrade

Homologácia

EMI

Popis

IEC 62040

Homologácia

Ochrana proti prepätiu

Popis

ANSI C62.41, Cat B-3

Homologácia

Nebezpečné materiály (RoHS)

Popis

Smernice EU 2002/95/EC kategórie 3 (4 z 5)

Voliteľné možnosti a príslušenstvo

Odnímatelný vstupný prívod

Voliteľné možnosti a príslušenstvo

Odnímatelná sada vstupnej/výstupnej šnúry

Voliteľné možnosti a príslušenstvo

Odnímatelná sada pre paralelné zapojenie

Voliteľné možnosti a príslušenstvo

Extended Battery Modules (EBM) – rozširujúce moduly baterií, bat. moduly

Voliteľné možnosti a príslušenstvo

Modul výstupného podružného rozvádzača výšky 3U – RPM

Voliteľné možnosti a príslušenstvo

Stojanové zásuvkové rady výšky 0U až 3U

Voliteľné možnosti a príslušenstvo

Paralelné sbernice pre 60 kW BladeUPS Parallel Bar

Voliteľné možnosti a príslušenstvo

Sada štyroch montážnych a upevňovacích lyžin

Volitelné komunikačné karty pre pozíciu X-Slot

Použitie

Popis

Karta/Adaptér

Volitelné komunikačné karty pre pozíciu X-Slot

Web SNMP

Popis

ConnectUPS-X Web/SNMP Card

Volitelné komunikačné karty pre pozíciu X-Slot

Monitorovanie okolitého prostredia

Popis

EMP Environmental Monitoring Probe (vyžaduje Web/SNMP kartu)

Volitelné komunikačné karty pre pozíciu X-Slot

Modbus® RTU

Popis

Modbus Card

Volitelné komunikačné karty pre pozíciu X-Slot

IBM eServer™(i5™, iSeries™,alebo AS/400), v priemysle

Popis

Relay Interface Card

Volitelné komunikačné karty pre pozíciu X-Slot

Paralelné radenie

Popis

Powerware Hot Sync Card

Volitelné komunikačné karty pre pozíciu X-Slot

Diaľkové monitorovanie

Popis

Modem Card

Volitelné komunikačné karty pre pozíciu X-Slot

Vzdialený LCD displej

Popis

ViewUPS-X

Doporučované ePDU:

Y032440CD100000

Popis

RPM – Rack Power Module (prívod BladeUPS,výstup 12xC13 + 6xC19) prívod dlhý 20 ft

Doporučované ePDU:

PW107BA0UC08

Popis

ePDU – základný (0U, prívod Dual 16A C20, výstup24xC13+ 8xC19) použitie spolu s RPM

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk