Eaton Nova AVR

Line interactive UPS 500/625/1250VA, Ekonomické riešenie pre osobné a profesionálne PC

Nova AVR (500-1250VA)

Ekonomická ochrana napájania

Typová rada UPS s označením Nova AVR prináša užívateľom ekonomické a robustné riešenie ochrany napájania proti výpadkom.

  • Line interactive technológia (automatická stabilizácia napájania – funkcia AVR).
  • Široké tolerancie parametrov vstupného sieťového napájania (až 160 – 290 V).

Ľahká obsluha a monitorovanie

UPS Nova AVR má jednoduchú obsluhu a je vybavená následujúcimi prvkami a funkciami (iba modely 625 a 1250):

  • Tromi optickými indikátormi základných stavov UPS (“ZAP / VYP”, “Vymeniť batérie”, “Porucha”) doplnenými akustickými signalizáciami.
  • Jednoduchá výmena batérií.
  • Vďaka funkcii studeného štartu môže UPS Nova AVR fungovať ako prenosný napájací zdroj pre IT zariadenia.
  • Pre potreby modernej správy napájania je možné s UPS Nova AVR komunikovať pomocou softvéru “Personal Solution-Pac”* (monitorovanie UPS, automatické odstavenie systému…)

Úplná ochrana IT

UPS Nova AVR je vybavená ochranou telefónnej prípojky, faxu, modemu a Internetového pripojenia, vrátane ADSL – táto ochrana zabraňuje prieniku prepätí a zničeniu citlivých elektronických komponentov.

Ochrana napájania pre:

  • 1 až 3 domáce PC
  • Kancelárske prostredie

Technické parametre

Model

Výstupný výkon VA / W

500 VA

500VA / 250W

625 VA

625VA / 360W

1250 VA

1250VA / 66W

Model

Technológia

500 VA

Line interactive

625 VA

1250 VA

Model

Výstupné konektory

500 VA

3 X IEC

625 VA

3 X IEC

1250 VA

4 X IEC

Model

Vstupné napätie

500 VA

165 V až 253 V

625 VA

165 V až 280 V

1250 VA

160 V až 290 V

Model

Výstupné napätie pri prevádzke na batérie

500 VA

230 V

625 VA

1250 VA

Model

Frekvencia

500 VA

50 / 60 Hz automatická detekcia

625 VA

1250 VA

Model

Ochrana proti prepätiu

500 VA

Celková absorbovaná energia: 220 J

625 VA

1250 VA

Model

Istenie

500 VA

Užívateľom resetovateľný istič

625 VA

1250 VA

Model

Ochrana dátového pripojenia

500 VA

Ochrana telefónneho / modemového / Internetového pripojenia vrátane ADSL

625 VA

1250 VA

Model

Batéria

500 VA

625 VA

1250 VA

Model

Monitorovanie stavu batérie

500 VA

-

625 VA

Indikátor potreby vymeniť batériu (červená LED)

1250 VA

Model

Výmena baterií

500 VA

-

625 VA

Prístup cez predný panel

1250 VA

Model

Štart bez sieťového napájania

500 VA

UPS je možné použiť ako prenosný napájací zdroj

625 VA

1250 VA

Model

Užívateľské rozhranie

500 VA

1 tlač. ZAP / VYP + akust. alarm

625 VA

1 priesv. tlač. ZAP / VYP, 1 LED por. a preťaženie, 1 LED por. bat. + ak. alarm

1250 VA

Model

Rozhranie

500 VA

625 VA

1250 VA

Model

Port pre správu napájania

500 VA

-

625 VA

USB (na Nova AVR USB)

1250 VA

Model

Software pre správu napájania

500 VA

Personal Solution-Pac, bezplatne stiahnuteľný z: www.eaton.cz

625 VA

1250 VA

Model

Doba zálohovania

500 VA

625 VA

1250 VA

Model

1 PC

500 VA

10 minut

625 VA

20 minut

1250 VA

30 minut

Model

2 PC

500 VA

-

625 VA

8 minut

1250 VA

15 minut

Model

3 PC

500 VA

-

625 VA

-

1250 VA

10 minut

Model

Iné

500 VA

625 VA

1250 VA

Model

Rozmery š x v x h / Hmotnosť

500 VA

156 x 88 x 246 mm / 4,6 kg

625 VA

125 x 143 x 350 mm / 5,9 kg

1250 VA

170 x 188 x 376 mm / 12,8 kg

Model

Typové čísla

500 VA

625 VA

1250 VA

Model

Bez COM portu

500 VA

66821

625 VA

66822

1250 VA

-

Model

USB

500 VA

-

625 VA

66823

1250 VA

66824

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk