MGE Galaxy 3500

MGE Galaxy 3500 ponúka centralizovanú trojfázovú ochranu napájania

Galaxy 3500

MGE Galaxy 3500 ponúka centralizovanú trojfázovú ochranu napájania so spoľahlivosťou produktových radov MGE. Ideálny je pre komerčné a technické vybavenie, rovnako ako aj pre priemyselné aplikácie, MGE Galaxy 3500 obsahuje zdvojený prívod, automatický a servisný bypass a škálovateľnú dobu zálohovania s batériami vymeniteľnými za prevádzky, čím je zvýšená dostupnosť na maximum. Paralelné radenie pre dosiahnutie redundancie a výkonu, nové voliteľné panely obtokov a rámy pre predĺžené doby zálohovania poskytujú zvýšenú flexibilitu. Nízka cena vlastníctva je dosiahnutá najnižšou účinnosťou v triede a znížením výkonu elektrickej infraštruktúry – vodičov, transformátorov a generátorov. Zabudovaná karta Network Management Card s monitorom teploty poskytuje vzdialené monitorovanie a správu pomocou jednoduchého Web/SNMP rozhrania. Servisovateľnosť je značne zlepšená užívateľom vymeniteľnými batériami, prístupom spredu a zahrnutou službou prvého zapnutia „start-up“ pre najlepšie možné nakonfigurovanie zdroja. Všetkými týmito vlastnosťami sa stáva MGE Galaxy 3500 najjednoduchším UPS vo svojej triede v rozšírení, správe a údržbe.

Identifikačná karta

Popis

 • Trojfázový záložný zdroj UPS
 • Technológia On-Line s dvojitou konverziou
 • Trojfázový vstup – trojfázový výstup
 • Trojfázový vstup – jednofázový výstup (prevedenia 3:1)
 • 10 – 40 kVA

Kľúčové body

 • Zdvojené vstupné napájanie
 • Kompatibilita s generátormi
 • Možnosť paralelnej redundancie
 • Voliteľné galvanické oddelenie
 • Zabudovaná tolerancia k vlastným poruchám
 • Modulárne batérie pre maximálnu ochranu sú chránené ističom s podpäťovou cievkou

Dostupné produkty

 • Dostupné výkony UPS 10, 15, 20, 30, 40 kVA
 • Modely sú dostupné v prevedeniach“samostatný UPS“, “paralelná jednotka“ – len modely 3/3

Použitie

 • Ochrana napájania malých serverovní a priemyselných aplikácií

Iné produkty pre toto využitie

 • APC Smart-UPS VT
 • Galaxy 5000

Dostupné služby

 • Dodanie technológie na miesto určenia
 • Uloženie technológie na miesto použitia a skompletovanie
 • Zhotovenie V/V rozvodov
 • Pripojenie zariadenia do elektrickej inštalácie
 • Zrevidovanie dotknutej časti inštalácie
 • Prvé zapnutie zariadenia (Start-Up), alebo balík „uvedenie zariadenia do prevádzky“
 • Inštalácia softvéru u zákazníka
 • On Site servis počas záruky
 • On Site servis počas záruky s predĺžením záručnej doby
 • Servisné programy so skrátenou odozvou, prípadne predĺžením záruky do 10 rokov
 • Ročné preventívne údržby
 • Servis v prípadoch poruchy
 • Výmeny batérií a dielov s obmedzenou životnosťou
 • Likvidácia zariadenia po ukončení životnosti a sprevádzkovanie nového riešenia

Dostupné komunikačné karty

 • Štandardne vybavený WEB/ SNMP komunikačnou katrou

Dostupný softvér

 • Softvérové riešenia na shutdown
 • Softvérové riešenia na dohľad

Dostupnosť

Zdvojené vstupné napájanie
Možnosť pripojenia jednotky UPS k dvom samostatným zdrojom napájania zvyšuje dostupnosť napätia na výstupe.
Batérie s možnosťou výmeny za prevádzky
Umožňuje bezproblémové a neprerušené napájanie chránených zariadení počas výmeny batérií
Možnosť paralelného radenia
Zvyšuje celkový výkon napájania vďaka použitia viac jednotiek UPS v spoločnej prevádzke
Vylepšené elektrické parametre
Špičkové parametre napájania , veľmi nízke skreslenie vstupného prúdu vďaka usmerňovaču IGBT, korekcia vstupného účinníka a vysoká účinnosť
Regulácia frekvencie a napätia
Poskytuje vyššiu dostupnosť aplikácie pomocou korekcie nesprávnej frekvencie bez vybíjania batérie
Automatický interný bypass
Dodáva napájanie pre pripojené zariadenia v prípade zlyhania alebo preťaženia jednotky UPS
Kompatibilita s generátormi
Poskytuje čisté a nepretržité napájanie všetkých zariadení v prípade napájania z generátora

Obsluha

Obsluha spredu
Uľahčuje inštaláciu a údržbu s minimálnymi nárokmi na priestor
Užívateľsky meniteľné vzduchové filtre
Umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu vzduchových filtrov
Výmena batérie bez nástrojov
Umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu batérie
Niekoľko úrovní služieb
Vďaka možnosti odberu sád alebo jednotlivých servisných dielov sú naše služby štruktúrované tak, aby si zákazník mohol vybrať, čo od nás presne vyžaduje

Ovladáteľnosť

Zabudovaná správa napájania prostredníctvom Webu / SNMP
Komplexná správa cez web prehliadač a neobmedzené ovládanie zo systému riadenia siete
Sledovanie prostredia
Ochrana zariadení pred zlyhaním, spôsobeným celým radom možných vplyvov okolitého prostredia
Grafický LCD displej
Text a názorné diagramy zobrazujúce režimy prevádzky, parametre systému a poplachy
Akustická signalizácia
Zaisťuje upozorňovanie na zmeny stavu jednotky UPS a parametrov napájania

TCO

Vstupná korekcia účinníka
Minimalizuje náklady na inštaláciu vďaka možnosti použitia menších generátorov a kabeláže
Skvelý pôdorys
Malý pôdorys zdroja UPS umožňuje maximálne využitie cennej plochy v miestnosti
Nabíjanie batérií s kompenzáciou teploty
Predlžuje životnosť batérie pomocou regulácie nabíjacieho napätia v závislosti od teploty

Technické parametre

Menovitý výkon (KVA/kW)

Prívod Normal AC

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Vstupné napätie

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Frekvencia (Hz)

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Faktor výkonu na vstupe

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

THDI

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Tolerancia vstupného napätia pre prevádzku zo siete

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Zdvojený prívod

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Tolerancia napätia prívodu obtoku

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Spätnoväzobná ochrana

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Výstup

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Menovité výstupné napätie (V)

10/8

380/400/415 V (3L+ N)

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Účinnosť pri plnom zaťažení (AC-AC)

10/8

95.7%

15/2

95.7%

20/16

95.3%

30/24

96.4%

40/32

96.0%

Menovitý výkon (KVA/kW)

Účinnosť pri 50% zaťažení (AC-AC)

10/8

95.2%

15/2

95.7%

20/16

95.7%

30/24

96.4%

40/32

96.5%

Menovitý výkon (KVA/kW)

Účinnosť DC-AC pri menovitom napätí batérie

10/8

94.7%

15/2

94.7%

20/16

94.8%

30/24

94.8%

40/32

94.8%

Menovitý výkon (KVA/kW)

Faktor výkonu záťaže

10/8

0,5 kapacitný až 0,5 induktívny

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Výstupná frekvencia

10/8

Synchronizovaná na vstupnú sieť pri normálnej prevádzke, 50Hz ± 0,05% voľná frekvencia

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Kapacita preťaženia pri prevádzke zo siete

10/8

125% počas 10 minút, 150% počas 60 sekúnd

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Kapacita preťaženia pri prevádzke z batérie

10/8

150% počas 60 sekúnd

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

THDU

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Tolerancia výstupného napätia

10/8

±1% statická, ±5% pri skoku zaťaženia 100%

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Komunikácia a správa

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Komunikačné rozhranie

10/8

3Network Management Card s monitorom prostredia

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Ovládací panel

10/8

Power View multifunkčný LCD, stavová a ovládacia konzola

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Núdzové vypnutie (EPO)

10/8

Áno

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Rozmery a hmotnosti

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Rozmery (vxšxh) úzka skriňa

10/8

1490x352x838 mm

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Rozmery(vxšxh) široká skriňa

10/8

1490x523x838 mm

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Maximálna hmotnosť (kg) – úzka skriňa

10/8

214 kg

15/2

20/16

30/24

402 kg

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Maximálna hmotnosť (kg) – široká skriňa

10/8

443kg

15/2

472 kg

20/16

30/24

656 kg

40/32

662 kg

Menovitý výkon (KVA/kW)

Farba

10/8

Šedá metalíza Gray (RAL 9023)

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Ochrana

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Prepätia

10/8

IEC61000-4-5, EN50091-2

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Tepelná

10/8

Áno

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Skratová

10/8

Áno

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Štandardy

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Prepätia

10/8

IEC/EN62040-1-1 and EN60950

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Tepelná

10/8

EN50091-2, IEC 62040-2

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Skratová

10/8

CE

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Prostredie

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Prevádzková teplota

10/8

0°C až 40°C

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Teplota skladovania

10/8

-15°C až 45°C

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Relatívna vlhkosť

10/8

0 až 95% nekondenzujúce

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Prevádzková nadmorská výška

10/8

0 až 1,000 m

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Nadmorská výška skladovania

10/8

0 až 15,000 m

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Max. akustický hluk 1m od jednotky

10/8

15/2

20/16

30/24

40/32

Menovitý výkon (KVA/kW)

Krytie

10/8

IP51

15/2

20/16

30/24

40/32

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk