MGE Galaxy 5000

Rad Galaxy 5000 dodáva čistú a kvalitnú energiu pre citlivé záťaže

Galaxy 5000

Rad Galaxy 5000 dodáva čistú a kvalitnú energiu pre citlivé záťaže a dokáže zaistiť optimálnu prevádzku a predlženú životnosť. On-line s dvojitou konverziou udržuje záťaž v prevádzke, či je vstupná sieť prítomná alebo nie. DSP PWM riadenie pre šírku impulzov a frekvenciu. Použitá je najnovšia kompaktná technológia IGBT Sixpack . Výstupné napätie je celkovo skreslené vyššími harmonickými (THDU) menej ako 2%. Požiadavky zákazníka ako zvýšenie výkonu, typu chránenej záťaže a doby zálohy sú s radou Galaxy 5000 veľmi flexibilné. Galaxy 5000 bol navrhnutý pre nonstop prevádzku 24 hodín denne 365 dní v roku. Galaxy 5000 má intuitívne užívateľské rozhranie a jednoduché ovládanie.

Identifikačná karta

Popis

 • Trojfázový záložný zdroj UPS
 • Technológia On-Line s dvojitou konverziou
 • Trojfázový vstup – trojfázový výstup
 • 20 – 120 kVA

Kľúčové body

 • Unikátny návrh pre vysokú dostupnosť – technológia Sixpack
 • Napájanie nelineárnych záťaží
 • Voliteľné galvanické oddelenie
 • Zabudovaná tolerancia k vlastným poruchám
 • Batérie pre maximálnu ochranu chránené ističom s podpäťovou cievkou

Dostupné produkty

 • Dostupné výkony UPS 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 kVA
 • Všetky modely sú dostupné v prevedeniach „samostatný UPS“, „paralelná jednotka“ alebo „menič frekvencie“
 • Produkt vyvinutý pre možnosť radenia do systémov vysokej dostupnosti

Použitie

 • Ochrana pracovných staníc, dátových centier, kritické priemyselné procesy, zdravotníctvo

Iné produkty pre toto využitie

 • Galaxy 3500
 • Galaxy 7000
 • Upsilon STS

Dostupné služby

 • Návrh topológie systému napájania
 • Projekčné práce
 • Dodanie technológie na miesto určenia
 • Uloženie technológie na miesto použitia a skompletovanie
 • Zhotovenie V/V rozvodov
 • Pripojenie zariadenia do elektrickej inštalácie
 • Zrevidovanie dotknutej časti inštalácie
 • Prvé zapnutie zariadenia (Start-Up), alebo balík „uvedenie zariadenia do prevádzky“
 • Inštalácia softvéru u zákazníka
 • Integrácia do systémov vysokej dostupnosti
 • Integrácia do BMS
 • On Site servis počas záruky
 • On Site servis počas záruky s predĺžením záručnej doby
 • Servisné programy so skrátenou odozvou, prípadne predĺžením záruky do 10 rokov
 • Ročné preventívne údržby
 • Servis v prípadoch poruchy
 • Výmeny batérií a dielov s obmedzenou životnosťou
 • Likvidácia zariadenia po ukončení životnosti a sprevádzkovanie nového riešenia

Dostupné komunikačné karty

 • MGE komunikačné príslušenstvo

Dostupný softvér

 • MGE Softvérové riešenia

Štandardné vlastnosti

 • Architektúra On-li ne s dvojitou konverziou  (EN50091 UPS nezávislý od napätia a frekvencie) so zabudovaným statickým spínačom a servisným by-pass.
 • IGBT nabíjač s korekciou účinníka pre malý obsah vyšších harmonických vo vstupnom prúde.
 • Soft štart, nábeh usmerňovača pre kompatibilitu so sústrojmi generátorov.
 • Až 8 hodinové doby zálohovania.
 • Môže byť zapnutý bez elektrickej siete (cold štart).
 • Zabudované batérie do 80kVA.
 • Istič na ochranu batérie pred hlbokým vybíjaním.
 • Redundantné chladenie na sekundárnom prívode.
 • Modulárne paralelné radenie.
 • Postupné zapínanie UPS (v paralelnej konfigurácie) na zníženie výkonu generátora.
 • Viacjazyčný grafický displej.
 • Intuitívny LED displej.
 • Zápis 2500 udalostí.
 • Núdzové vypnutie (EPO).
 • Dodávaný s jednou programovateľnou reléovou kartou pre vzdialenú signalizáciu.

Vysoká kvalita elektrickej energie

Rad Galaxy 5000 dodáva čistú a kvalitnú energiu pre citlivé záťaže a dokáže zaistiť:

 • Optimálnu prevádzku.
 • Predlženú životnosť.

Minimalizácia celkovej ceny zariadenia

Galaxy 5000 je navrhnutý na minimalizáciu ceny infraštruktúry:
 • malé rozmery podstavy, batérie vstavané až do výkonu 80 kVA.
 • Vstupný prúd je skreslený vyššími harmonickými (THDI) menej než 3%, čo znižuje prierezy vstupných káblov, dimenzovanie istiacich prvkov a generátorov.
Galaxy 5000 redukuje prevádzkové náklady: Účinnosť pri on-line dvojitej konverzii je do 94% a pri ECO móde dosahuje až  97%, čo znižuje Vaše účty za elektrinu.

Vysoká dostupnosť

Galaxy 5000 bol navrhnutý pre nepretržitú prevádzku 24 hodín denne, 365 dní v roku
 • Tolerancia voči poruchám so vstavaným automatickým a manuálnym obtokom.
 • Veľmi nízky počet komponentov a redundantne zapojené chladiace ventilátory pre vysokú dostupnosť
 • Vysoká preťažiteľnosť a odolnosť voči skratom zlepšuje chod celého rozvodu.
 • Doba zálohy na batérie môže byť poistená systémom „Digibat battery management system“.

Štandardné vlastnosti

 • Architektúra On-line s dvojitou konverziou (EN50091 Napätie a frekvencia UPS nezávislé od vstupnej siete) so vstavaným automatickým a manuálnym obtokom.
 • IGBT nabíjač s korekciou faktoru výkonu (PFC) pre nízke skreslenie vstupného prúdu (THDI).
 • Mäkký štart, nabíjač s postupným nábehom pre kompatibilitu s generátormi.
 • Až 8 hodín doby zálohovania.
 • Môže sa spustiť aj bez siete (Studený štart).
 • Batérie vstavané do 80kVA.
 • Istič batérie pre ochranu proti nadmernému vybitiu.
 • Redundantné chladenie prívodu obtoku.
 • Modulárny pre paralelnú prevádzku.
 • Sekvenčný štart UPS v paralelnej konfigurácii (redukuje veľkosť generátora).
 • Viacjazyčný  grafický displej.
 • LED kontrolky.
 • 2500 záznamov udalostí.
 • Núdzové vypnutie (EPO).
 • Dodávaný s jednou programovateľnou reléovou kartou pre vzdialené zobrazenie.

Voliteľné príslušenstvo

 • Prevádzkový režim ECO.
 • Paralelné komunikačné karty (až do 6).
 • Softvér pre monitorovanie a shutdown.
 • Oddeľovací transformátor.
 • Vstup káblov zvrchu.
 • Súprava pre drsné prostredie.
 • Systém na monitorovanie batérie po blokoch.
 • Ovládanie až 2 odpojovačov batérie.
 • Spätnoväzobná ochrana pre prívod 1 a/alebo prívod 2.
 • Prepäťová ochrana.
 • EMC : C2
 • Synchronizácia na externý zdroj napätia – synchronizačný modul.
 • Úplna redundancia ventilátorov a detekcia poruchy.

Pokroková architektúra

 • On-line s dvojitou konverziou udržuje záťaž v prevádzke či je vstupná sieť prítomná alebo nie
 • DSP PWM kontrola pre šírku impulzov a frekvenciu

Najnovšia kompaktná IGBT Sixpack technológia. Výstupné napätie je celkovo skreslené vyššími harmonickými (THDU) menej ako 2%.

Flexibilita: rozšíriteľnosť a prislúchajúce služby

Požiadavky zákazníka ako zvýšenie výkonu, typu chránenej záťaže a doby zálohy sú pri rade Galaxy 5000 veľmi flexibilné.

 • Paralelná prevádzka až 6 modulov pre vyšší výkon alebo redundanciu
 • Doba zálohy od 5 minút po 8 hodín
 • Množstvo rôznych architektúr napájania pomocou Upsilon STS.
 • Kompatibilita s induktívnou a nelineárnou záťažou
 • Množstvo voliteľného príslušenstva, môže byť pridané k modulom UPS

Komunikácia

Rad Galaxy 5000 môže byť pripojený do všetkých typov sietí, aby:
 • Zobrazil stav UPS.
 • Zabezpečil shutdown operačných systémov pripojených serverov automatickým a kontrolovaným spôsobom
 • Mohol byť dohľadovaný ako časť skupiny zdrojov UPS.

Bezpečnosť a jednoduchosť používania

Galaxy 5000 má intuitívne užívateľské rozhranie a jednoduché ovládanie
 • Veľký displej s vysokým rozlíšením(120x93mm, 320×240 pixlov).
 • Animovaný mimický displej.
 • Zaznamená 2500 udalostí.
 • Vzdialený dohľad kompatibilný so širokou radou inteligentných systémov pre budovy a pre systémy sieťového manažmentu.

Voliteľné príslušenstvo

 • Prevádzka typu „Eco mode“.
 • Paralelná komunikačná karta (až 6).
 • Softvér pre monitoring a „shutdown“.
 • Izolačný transformátor.
 • Pripojenie káblov zhora.
 • Súprava pre drsné prostredia.
 • B1000 alebo Cellwatch pre monitorovanie batérií.
 • Ovládanie dvoch odpojovačov batérie.
 • Spätnoväzobná ochrana pre sieť 1 a/alebo sieť 2.
 • Prepäťová ochrana.
 • EMC: C2.
 • Synchronizačný modul.
 • Úplna redundancia ventilátorov a detekcia ich porúch.

Technické parametre

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Prívod usmerňovača

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Rozsah vstupného napätia

20

250V (1) až 470V tri fázy

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Vstupy sieť 1 a sieť 2

20

Rozdelené alebo spoločné

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Frekvencia

20

50Hz / 60Hz +/- 8%

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

THDI

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Faktor výkonu na vstupe

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Vstup systému Bypass

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Menovité vstupné napätie

20

340V to 470V 3L+ N

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Frekvencia

20

50Hz / 60Hz +/- 8%

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Výstup

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Výstupné napätia

20

380V – 400V – 415V +/-3% Tri fázy + N

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Regulácia napätia

20

+/- 1%

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Frekvencia

20

50Hz / 60Hz

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Preťaženie

20

150% 1 minútu, 125% 10 minút

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Koeficient skreslenia výstupného napätia (pri nelineárnych záťažiach)

20

THDU

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Maximálny faktor výkyvu záťaže (crest faktor)

20

3:1

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Batérie

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Doba zálohovania

20

5 minút až 8 hodín so štandardným interným nabíjačom

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Typ

20

Kyselinové olovené bezúdržbové, otvorené kyselinové, NiCd

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Celková účinnosť

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Režim dvojitej konverzie

20

do 94%

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Ekonomický režim

20

do 97%

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Prostredie a hluk

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Teplota skladovania

20

-25°C to +45°C

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Prevádzková teplota

20

do 40°C (2)

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Nadmorská výška

20

1000 m

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Paralelné radenie

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Modulárne

20

do 6 modulov

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Rozmery a hmotnosti (hĺbka = 850 mm a výška = 1900 mm)

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

UPS bez batérií (šírka v mm)

20

710

30

40

60

80

1110

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Hmotnosť

20

400 kg

30

40

60

80

520 kg

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

UPS + zabudované batérie (šírka v mm)

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 5 minút do 35 minút

20

30

40

738 kg

60

888 kg

80

1050 kg

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 10 minút do 50 minút

20

30

732 kg

40

888 kg

60

975 kg

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 15 minút do 90 minút

20

30

40

975 kg

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 20 minút do 110 minút

20

738 kg

30

888 kg

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 30 minút do 120 minút

20

888 kg

30

975 kg

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Batériové skrine (šírka a hmotnosť)

20

30

40

60

80

100

120

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 5 minút do 35 minút(šírka v mm)

20

30

40

60

80

100

710

120

1110

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 5 minút do 35 minút(hmotnosť)

20

30

40

60

80

100

885 kg

120

980 kg

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 10 minút do 50 minút(šírka v mm)

20

30

40

60

80

710

100

1110

120

1110

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 10 minút do 50 minút(hmotnosť)

20

30

40

60

80

885 kg

100

1142 kg

120

1307 kg

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 15 minút do 80 minút(šírka v mm)

20

30

40

60

710

80

1110

100

1110

120

2x1110

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 15 minút do 80 minút(hmotnosť)

20

30

40

60

885 kg

80

1142 kg

100

1307 kg

120

1764 kg

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 30 minút do 120 minút(šírka v mm)

20

30

40

710

60

1110

80

2x710

100

710x1110

120

2x1110

Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8

Od 30 minút do 120 minút(hmotnosť)

20

30

40

882 kg

60

1307 kg

80

1764 kg

100

2439 kg

120

2742 kg

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk