MGE Galaxy 7000

Najvyšší rad MGE Galaxy 7000 UPS, poskytujúci spoľahlivé riešenia ochrany napájania

Galaxy 7000

MGE Galaxy 7000 je najvyšší rad MGE Galaxy 7000 UPS, poskytujúci spoľahlivé riešenia ochrany napájania pre stredne veľké a veľké dátové centrá. MGE Galaxy 7000 je flexibilný / prispôsobivý vďaka IGBT dizajnu IGBT usmerňovača/ striedača všetkým typom záťaží reálneho sveta (induktívne, kapacitné bez odľahčenia činného výkonu). Tento bez transformátorový systém UPS maximalizuje účinnosť do 94.5%, čím uchováva nízku cenu vlastníctva (úspora energie) pri súčasnom poskytovaní najvyššej kvality napájania pre životne dôležité aplikácie. MGE Galaxy 7000 zahŕňa vlastnosti a príslušenstvo, ktoré riešia potreby klienta, vrátane flexibility zvýšiť výkon pomocou N+ 1 paralelných/ redundantných modulov s niekoľkými možnosťami zahrňujúcimi: izolovaný redundantný, integrovaný paralelný a pomocou centralizovaného statického spínača sa stáva MGE Galaxy 7000 lídrom v architektúrach vysokej dostupnosti pre životne dôležité prostredia. Základom návrhu je jednoduchá inštalácia a údržba tohto nového UPS s pripojeniami a úplnou servisovateľnosťou len vpredu. MGE Galaxy 7000 obsahuje ďalšie riešenia UPS: synchronizačné boxy, krytia IP32, spätnoväzobnú ochranu, možnosti konverzie frekvencie a flexibilné a rozšíriteľné riešenia batérií, obsahujúce VRLA, NiCd, externé servisné obtoky. Služby MGE Galaxy 7000 obsahujú start-up, preventívnu údržbu, rýchlu odozvu a ucelené servisné balíky, navrhnuté pre bezproblémovú údržbu systému.

Identifikačná karta

Popis

 • Trojfázový záložný zdroj UPS
 • Technológia On-Line s dvojitou konverziou
 • Trojfázový vstup – trojfázový výstup
 • 160 – 500 kVA

Kľúčové body

 • Unikátny návrh pre vysokú dostupnosť – technológia Sixpack
 • Napájanie nelineárnych záťaží
 • Voliteľné galvanické oddelenie
 • Zabudovaná tolerancia k vlastným poruchám
 • Batérie pre maximálnu ochranu sú chránené ističom s podpäťovou cievkou

Dostupné produkty

 • Dostupné výkony UPS 160, 200, 250, 300, 400, 500 kVA
 • Všetky modely sú dostupné v prevedeniach “samostatný UPS“, “paralelná modulárna jednotka “paralelná jednotka“ alebo “menič frekvencie“

Použitie

 • Ochrana veľkých dátových centier a priemyselných aplikácií

Iné produkty pre toto využitie

 • Galaxy 5000
 • Galaxy 9000
 • Upsilon STS

Dostupné služby

 • Návrh systému napájania
 • Dodanie technológie na miesto určenia
 • Uloženie technológie na miesto použitia a skompletovanie
 • Zhotovenie V/V rozvodov
 • Pripojenie zariadenia do elektrickej inštalácie
 • Zrevidovanie dotknutej časti inštalácie
 • Prvé zapnutie zariadenia (Start-Up), alebo balík „uvedenie zariadenia do prevádzky“
 • Inštalácia softvéru u zákazníka
 • On Site servis počas záruky
 • On Site servis počas záruky s predĺžením záručnej doby
 • Servisné programy so skrátenou odozvou, prípadne predĺžením záruky do 10 rokov
 • Ročné preventívne údržby
 • Servis v prípadoch poruchy
 • Výmeny batérií a dielov s obmedzenou životnosťou
 • Likvidácia zariadenia po ukončení životnosti a sprevádzkovanie nového riešenia

Dostupné komunikačné karty

 • MGE komunikačné príslušenstvo

Dostupný softvér

 • MGE Softvérové riešenia

Štandardné vlastnosti

 • Architektúra On-line s dvojitou konverziou  (UPS nezávislý od napätia a frekvencie) so zabudovaným statickým spínačom a servisným by-pass.
 • IGBT nabíjač s korekciou účinníka pre malý obsah vyšších harmonických vo vstupnom prúde.
 • Soft štart, nábeh usmerňovača pre kompatibilitu so sústrojmi generátorov.
 • Až 8 hodinové doby zálohovania.
 • Môže byť zapnutý bez elektrickej siete (cold štart).
 • Systém pre odpojenie nepotrebnej paralelne jednotky pre vyššiu účinnosť.
 • Istič na ochranu pred hlbokým vybíjaním.
 • Redundantné chladenie na sekundárnom prívode.
 • Modulárne paralelné a paralelné radenie.
 • Postupné zapínanie UPS (v paralelnej konfigurácii) na zníženie výkonu generátora.
 • Viacjazyčný grafický displej.
 • LED.
 • Núdzové vypnutie (EPO).
 • Dodávaný s programovateľnou reléovou kartou pre vzdialenú signalizáciu.

Voliteľné príslušenstvo

 • Prevádzkový režim ECO.
 • Paralelné komunikačné karty (až do 8).
 • Softvér pre monitorovanie a shutdown.
 • Oddeľovací transformátor.
 • Vstup káblov zvrchu.
 • Sada pre drsné prostredie.
 • B1000 alebo Cellwatch, monitorovanie batérie po blokoch.
 • Ovládanie až  2 odpojovačov batérie.
 • Spätnoväzobná ochrana pre prívod 1 a/alebo prívod 2.
 • Prepäťová ochrana.
 • Synchronizačný modul.

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk