Rotačné záložné zdroje UPS 100 kVA – 500 kVA

🏠 Domov » Blog » Zdroje neprerušovaného napájania - UPS » Rotačné záložné zdroje UPS 100 kVA – 500 kVA
j

Od: DTW.sk

}

16 mája, 2017

náčrt fungovania rotačného záložného zdroja

Rotačné systémy pre uskladnenie energie

Zdroje UPS vo všeobecnosti potrebujú systém pre uskladnenie energie, aby mohol striedač dodávať výkon počas výpadku elektrickej siete alebo ak sieť nie je v toleranciách.

Uskladnená energia musí mať nasledovné špecifikácie:

 • Elektrinu, ktorá je okamžite dostupná na vykrytie mikrovýpadkov, krátkych podpätí a na výpadky elektrickej siete,
 • Dostatočný výkon na napájanie celej pripojenej záťaže, t.j. menovité údaje ekvivalentné s údajmi zdroja UPS,
 • Dobu zálohovania, všeobecne približne desať minút, ktoré sú postačujúce pre potreby záťaží a pre dostupné iné zdroje (napríklad sústroje generátorov pre dlhé doby zálohovania).

Dostupné technológie

V súčasnosti sú najčastejšie používané systémy pre uskladnenie energie záložných zdrojov vo forme batérií (olovených bezúdržbových batérií, batérií s ventilmi alebo NiCd batérií.
Alternatívnym systémom pre uskladnenie energie sú ultra kondenzátory a zotrvačníky, ktorých použitie v posledných rokoch sa výrazne zvyšuje vďaka vysokej účinnosti cyklu vybíjania a nabíjania.

Zotrvačníky poznáme ako bežné jednotky, točiace sa pri nízkych otáčkach(1500 otáčok/min) a kombinované so sústrojmi generátorov, stredne rýchlostné (7000 /min) alebo vysokorýchlostné jednotky s otáčkami 30 000 až 100 000 /min.

Súčasné trendy smerujú k inovatívnym a vysokoúčinným VDC (Voltage Direct Connect) systémom vysokorýchlostných zotrvačníkov, ktoré sú hodnotnou alternatívou alebo doplnkom k systémom olovených kyselinových batérií.
Ekologické a extrémne spoľahlivé, systémy VDC v súčasnosti poskytujú pre striedač UPS spoľahlivý zdroj jednosmerného výkonu, za využitia kinetickej energie vysokorýchlostného zotrvačníka. Pri výpadku siete, generátor VDC konvertuje kinetickú energiu na elektrickú energiu, týmto napája záťaž, ktorá je chránená zdrojom UPS až do štartu a prevzatia výkonu záložným generátorom.

Tieto systémy sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce maximálnu spoľahlivosť bez kompromisov. Systémy UPS so zotrvačníkom v našej ponuke sú dostupné vo výkonoch 100 kVA až 500 kVA.

náčrt fungovania rotačného záložného zdroja

Vlastnosti a výhody zotrvačníkov

V porovnaní s bežnými olovenými batériami, technológia VDC ponúka nasledovné výhody:

 • Dokáže nahradiť alebo doplniť batériové systémy na zvýšenie spoľahlivosti a prevádzkovej životnosti
 • Dokáže dosiahnuť extrémne vysoké úrovne účinnosti (99.4%), ktorú nedokážu dosiahnuť batériové systémy
 • Ponúka zníženie vplyvu na prostredie (neobsahuje olovo a ani kyseliny a má minimálne požiadavky na chladenie v porovnaní s batériovými systémami)
 • Je extrémne kompaktný (300kW systém môže byť inštalovaný v priestore len 80x80cm)
 • Minimálna údržba (ročná výmena olejového čerpadla a filtrov, počas systému v plnej prevádzke).
 • Extrémne dlhá prevádzková životnosť (20 rokov)
 • Modularita: systém môže byť jednoducho rozšírený pridaním ďalších jednotiek, bez negatívnych vplyvov na kapacitu nabíjania alebo životný cyklus systémov.
 • Bezkonkurenčne rýchly cyklus vybitia – nabitia a podporuje extrémne vysoký počet cyklov
 • Extrémne spoľahlivosť
 • nie sú potrebné žiadne nákladné výmeny a má extrémne nízku cenu vlastníctva (TCO)
 • Inštalácia a aktivácia sú rýchle a jednoduché.

O autorovi

DTW.sk
Tím našich skúsených špecialistov realizuje projekty neprerušovaného napájania, inštaluje produkty a dodáva služby šité na mieru vašim požiadavkám, pričom zároveň dbá na osobný prístup a vašu maximálnu spokojnosť.

Podobné príspevky

Multi Power2

Druhá generácia Multi Power, inteligentnejšia, škálovateľnejšia a udržateľnejšia pre energetickú účinnosť v modernom dátovom centre.

preèítajte si viac

Sledujte nás