Tunel bez elektrickej energie nefunguje

🏠 Domov » Blog » Zdroje neprerušovaného napájania - UPS » Tunel bez elektrickej energie nefunguje
j

Od: DTW.sk

}

24 mája, 2018

autá prechádzajúce zabezpečeným tunelom

Cestné tunely sú neoddeliteľnou súčasťou dopravnej infraštruktúry. Dostupnosť elektrickej energie  je zásadná pre prevádzku akéhokoľvek tunela. Aj krátkodobý výpadok ohrozuje životy a zdravie účastníkov cestnej premávky. Zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie patrí medzi najdôležitejšie požiadavky pri výstavbe tunelov.

V rámci realizovaného projektu bolo potrebné zaistiť bezpečnosť vnútorného prostredia tunela a tiež vonkajšieho prostredia vo vzdialenosti 15 km pred a za tunelom, nakoľko aj malé zlyhanie bezpečnosti by malo nesmierne následky na životoch účastníkov cestnej premávky. Návestia, smerové tabule a všetky informačné systémy musia byť plne funkčné za akejkoľvek situácie.

Súčasťou projektu bola úprava štandardizovaných ISO kontajnerov pre potreby napájania zariadení a vzdialený monitoring technológií. ISO kontajnery sú schopné úplne autonómnej prevádzky. Sú vybavené UPS, batériami, rozvádzačmi, klimatizáciou a ohrevom, ekologickou vaňou.

Riešenie je postavené na rôznych produktoch Riello UPS Multi Sentry 30 kVA, vybavené silnými nabíjačmi batérií – použité technológie Riello UPS – MultiSentry, Sentinel; batérie EXIDE.

Požiadavky

 • Nastaviť napájanie informačného systému diaľnice tunela v prípade výpadku energie po dobu 2 hodín
 • Umiestniť celý systém UPS s batériami do klimatizovaného ISO kontajnera
 • Klimatizovať prostredie kontajnera pre podporu životnosti osadených zariadení
 • Doplniť potrebné komunikačné komponenty do rozvádzača
 • Zabezpečiť servis zariadení po dobu 5ich rokov

Výsledok

 • Záložné zdroje vyhovujúce výkonnostným požiadavkám
 • UPS osadené do anti vandal ISO kontajnera s elektrickými rozvodmi a bypassom
 • Inštalácia prívodných rozvodov a interného rozvádzača
 • Návrh a dodávka vhodnej klimatizačnej jednotky s chladením a ohrevom
 • Monitorovanie zariadení a integrácia do dohľadového centra

Bezpečnosť

Zaistiť bezpečnosť vnútorného prostredia tunela a tiež vonkajšieho prostredia vo vzdialenosti 15 km pred a za tunelom je prioritnou požiadavkou zadávateľa, nakoľko aj malé zlyhanie bezpečnosti by malo nesmierne následky na životoch účastníkov cestnej premávky. Návestia, smerové tabule a všetky informačné systémy musia byť plne funkčné za akejkoľvek situácie.

Monitoring

 • Monitoring technológií kontajnera je vyvedený cez PLC do dohľadového centra.
 • Pre monitoring je zároveň používaný aj SNMP protokol s využitím NetMan komuni-kačnej karty.
 • Stav zariadení je možné online sledovať, v prípade potreby je možné systém vzdialene riadiť.
 • V rámci servisu sú zabezpečované pravidelné servisné prehliadky, ktorých súčasťou je kapacitná skúška batérií a profylaktika záložných zdrojov a klimatizačnej jednotky.
Prípadová štúdia – Zabezpečenie nepretržitej dodávky elektrickej energie v tuneli

O autorovi

DTW.sk
Tím našich skúsených špecialistov realizuje projekty neprerušovaného napájania, inštaluje produkty a dodáva služby šité na mieru vašim požiadavkám, pričom zároveň dbá na osobný prístup a vašu maximálnu spokojnosť.

Podobné príspevky

Multi Power2

Druhá generácia Multi Power, inteligentnejšia, škálovateľnejšia a udržateľnejšia pre energetickú účinnosť v modernom dátovom centre.

preèítajte si viac

Sledujte nás