Transformátor v UPS – Výhody a nevýhody

🏠 Domov » Blog » Zdroje neprerušovaného napájania - UPS » Transformátor v UPS – Výhody a nevýhody
j

Od: DTW.sk

}

30 augusta, 2020

stavbári pri kontrole na stavbe a záložné zdroje v budove

Transformátorová technológia zdrojov UPS je na trhu od 60tych rokov minulého storočia. Pozostáva z usmerňovača, ktorý napája striedač a zároveň nabíja batérie. Rozvojom polovodičových výkonových prvkov a zavedením IGBT tranzistorov, bolo možné následne vyvinúť UPS bez potreby výstupného transformátora. Každý typ UPS – transformátorové aj bez-transformátorové, majú svoje opodstatnenie pri rôznych typoch technológií a riešeniach.

Výhodou transformátorových UPS je galvanické oddelenie chránených záťaží od elektrickej siete, získanie relatívne vysokej skratovej odolnosti zdroja UPS pri skratoch na strane záťaže. Na druhej strane nevýhodou technológie sú zníženie účinnosti o straty z transformátora.

Bez-transformátorové UPS majú nižšiu cenu a hmotnosť. Umožňujú prepojenie záložného zdroja so širokým rozsahom vstupného napätia bez použitia batérie. Nevýhodou je však nižšia skratová odolnosť a galvanické neoddelenie chránených záťaží od elektrickej siete.

Hlavné rozdiely pre používateľov

  • Investičné náklady sú pri transformátorových UPS vyššie kvôli vyšším nákladom na UPS, vyšším nákladom na elektroinštaláciu a vzhľadom k ich veľkosti je potrebný väčší priestor.
  • Prevádzkové náklady sú pri transformátorových UPS vyššie, pretože nižšia účinnosť spôsobuje vyššie náklady na energiu pre UPS aj chladenie. Bez-transformátorové UPS prevádzkové náklady znižujú, keďže majú vyššiu účinnosť, menšie straty a menšie nároky na chladenie. Úspory sú významné pri vyčíslení úspor za celého obdobia využívania.
  • Negatívny vplyv na životné prostredie pri výrobe a pri preprave spotrebiteľovi je väčší pri transformátorových UPS, ktoré obsahujú viacero komponentov (transformátor) a tiež vzhľadom k veľkosti mechanickej jednotky na rozdiel od bez-transformátorovej UPS, ktorá obsahuje menej komponentov a teda je menšia.
  • Transformátorové UPS majú väčšie straty energie a vyžadujú viac energie na chladenie.
  • Transformátorové UPS lepšie chránia napájané aplikácie pri niektorých udalostiach v sieti. Ich nevýhody v týchto situáciách vysoko predčia výhody beztransformátorových technológií.

Napriek významným rozdielom medzi transformátorovými a bez-transformátorovými UPS je využívanie oboch technológií opodstatnené. Každá topológia je využiteľná pri iných typoch zariadení alebo riešení v závislosti od ich energetických nárokov.

V rámci našich návrhov technologických riešení alebo pri odstraňovaní problémov napájania, navrhneme najvhodnejšiu technológiu, ktorá splní potreby zákazníka či už z technologického alebo finančného hľadiska.

Pozrite si ďalšie informácie o transformátorových a bez-transformátorových UPS.

O autorovi

DTW.sk
Tím našich skúsených špecialistov realizuje projekty neprerušovaného napájania, inštaluje produkty a dodáva služby šité na mieru vašim požiadavkám, pričom zároveň dbá na osobný prístup a vašu maximálnu spokojnosť.

Podobné príspevky

Multi Power2

Druhá generácia Multi Power, inteligentnejšia, škálovateľnejšia a udržateľnejšia pre energetickú účinnosť v modernom dátovom centre.

preèítajte si viac

Sledujte nás