ISO recertifikácia potvrdila naše kvality

🏠 Domov » Blog » Novinky » ISO recertifikácia potvrdila naše kvality
j

Od: DTW.sk

}

29 septembra, 2018

DTW potvrdila svoje kvality. Úspešne sme absolvovali ISO recertifikáciu a obhájili certifikáty manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009, environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016, ochrany zdravia pri práci a systém riadenia bezpečnosti STN OHSAS 18001:2009.

Hĺbkový audit vykonala popredná medzinárodná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Zástupcovia TÜV SÜD potvrdili súlad vykonávania procesov s požiadavkami uvedených noriem. Recertifikačný audit tiež potvrdil, že pri svojej činnosti aplikujeme štandardy, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň externých aj interných procesov. Niekoľko námetov na ďalšie skvalitnenie našej činnosti budú postupne zapracované do interných smerníc a uvedené do praxe aj vo forme procesov a opatrení.

Aplikácia noriem je súčasťou našej profesionality a odbornosti, ktorú uplatňujeme pri svojej činnosti. Naši zákazníci tak majú garantovanú vysokú kvalitu služieb a spoľahlivosť dodávaných riešení.

Certifikát ISO vystavený na DTW, s.r.o. v slovenskom jazyku
Certifikát ISO vystavený na DTW, s.r.o. v anglickom jazyku

   

O autorovi

DTW.sk
Tím našich skúsených špecialistov realizuje projekty neprerušovaného napájania, inštaluje produkty a dodáva služby šité na mieru vašim požiadavkám, pričom zároveň dbá na osobný prístup a vašu maximálnu spokojnosť.

Podobné príspevky

Multi Power2

Druhá generácia Multi Power, inteligentnejšia, škálovateľnejšia a udržateľnejšia pre energetickú účinnosť v modernom dátovom centre.

preèítajte si viac

Sledujte nás