Situácie, pri ktorých vám UPS pomôžu a znížia riziko porúch

🏠 Domov » Blog » Zdroje neprerušovaného napájania - UPS » Situácie, pri ktorých vám UPS pomôžu a znížia riziko porúch
j

Od: DTW.sk

}

12 októbra, 2018

zariadenie od spoločnosti Riello-UPS

UPS je zdroj neprerušovaného napájania, ktorého funkciou je dostupnosť elektrickej energie pri krátkodobom výpadku napájania pre zariadenia, u ktorých nemôže prísť k prerušeniu, alebo zlyhaniu prevádzky. Neprerušovaná dodávka energie chráni citlivé zariadenia pred poškodením a údaje pred zničením, alebo ich stratou.

Pri výpadku elektrickej energie, záložný zdroj dodáva zariadeniam elektrinu prostredníctvom úložiska energie. Úložiskami energie môžu byť batérie/akumulátory, super kondenzátory alebo zotrvačníky. Pri použití úložísk energie dochádza k premene uchovanej energie cez striedač, ktorý jednosmerné napätie premení na striedavé napätie.

Situácie, pri ktorých je vhodné využívať zdroj nepretržitého napájania sú určené požiadavkou chráneného zariadenia pre napájanie elektrinou a podmienené kvalitou elektrickej siete.

UPS využite v prípadoch:

  • keď potrebujete zaistiť dodávku energie napriek úplnému výpadku siete,
  • keď potrebujete zabezpečiť stabilnú kvalitu energie pri kolísaní napätia v sieti,
  • keď prichádza k rázovému impulzu (prepätiu) alebo k poklesu napätia v rozvodnej sieti,
  • na zamedzenie šírenia iných porúch elektrickej siete smerom k napájaným záťažiam UPS,
  • ďalšie poruchy elektrickej siete.

Dĺžka zaistenia napájania

Dĺžka zaistenia napájania zo záložného zdroja závisí od typu UPS. Čas zaistenia dodávky energie z úložiska energie sa pohybuje v rozsahu niekoľkých jednotiek sekúnd, čo postačuje na preklenutie času, kým sa spustí náhradný zdroj energie, až desiatok minút na ukončenie výrobného cyklu prípadne shutdown serverov, alebo do návratu napájania elektrickou sieťou, keďže štatistická doba porúch elektrickej siete je 6 minút.

Využitie Riello UPS je širokospektrálne

UPS sa využívajú pri počítačových systémoch na bezpečné ukončenie činnosti a na predchádzanie poškodenia údajov.
Vo väčšej miere sa však využívajú v priemysle na zálohovanie riadiacich centier, výrobných procesov, operačných sál, zabezpečovacej, protipožiarnej techniky a podobne. V portfóliu našej spoločnosti nájdete UPS vhodné pre rôzne typy
trhových segmentov
 ale aj pre domácnosti a malé prevádzky.

O autorovi

DTW.sk
Tím našich skúsených špecialistov realizuje projekty neprerušovaného napájania, inštaluje produkty a dodáva služby šité na mieru vašim požiadavkám, pričom zároveň dbá na osobný prístup a vašu maximálnu spokojnosť.

Podobné príspevky

Multi Power2

Druhá generácia Multi Power, inteligentnejšia, škálovateľnejšia a udržateľnejšia pre energetickú účinnosť v modernom dátovom centre.

preèítajte si viac

Sledujte nás