Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a zariadeniach

🏠 Domov » Blog » Novinky » Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a zariadeniach
j

Od: DTW.sk

}

25 februára, 2019

pozvánka na odborný seminár o bezpečnsoti práce na elektrikých inštaláciach

Vo štvrtok 28. februára ste sa mohli s nami stretnúť na XXVII. Odbornom seminári s názvom Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach. Seminár organizovalo Školiace pracovisko elektrotechnikov a Akadémia ozbrojených síl – CV gen. M. R. Štefánika v spolupráci s pobočkou SES v Liptovskom Mikuláši. Miesto konania bol Dom kultúry Liptovský Mikuláš. Ďakujeme za návštevu v našom stánku.

Program seminára:

  • Zásady poskytovania prvej pomoci pri zásahu el. prúdom
  • Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov v ozbrojených silách sr
  • Legislatíva v elektrotechnike
  • Nové STN pre elektrotechniku
  • STN 33 2000-4-41: 2018/ang. elektrické inštalácie nízkeho napätia časť 4-41: zaistenie bezpečnosti ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
  • Management riadenia rizika pri ochrane objektu pred účinkami blesku (analýza rizika)
  • Nové poznatky z revízií elektrických zariadení/spotrebičov (prúdové chrániče)
  • Instalace obloukové ochrany AFDD (prevence proti požárům)
  • Vplyv elektromagnetického vyžarovania mobilných technológií na ľudský organizmus
  • STN 33 2000-6: 2018 elektrické inštalácie nízkeho napätia časť 6: revízia

O autorovi

DTW.sk
Tím našich skúsených špecialistov realizuje projekty neprerušovaného napájania, inštaluje produkty a dodáva služby šité na mieru vašim požiadavkám, pričom zároveň dbá na osobný prístup a vašu maximálnu spokojnosť.

Podobné príspevky

Multi Power2

Druhá generácia Multi Power, inteligentnejšia, škálovateľnejšia a udržateľnejšia pre energetickú účinnosť v modernom dátovom centre.

preèítajte si viac

Sledujte nás